Održana 42. redovna sjednica Vlade TK

Produženje roka za izdavanje oružnih listova
U cilju otklanjanja posljedica uzrokovanih pandemijom COVID 19, zbog koje je veliki broj građana bio opravdano spriječen da blagovremeno podnese zahtjev za produženje isprava o oružju, Vlada je danas utvrdila nacrt Zakona o izmjeni Zakona o oružju i municiji.

Opširnije...

Održana 25. vanredna sjednica Vlade TK

Produžena važnost postojećih mjera
Na danas održanoj sjednici Vlada je usvojila naredbe Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona, kojom se usvajaju naredbe i preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva koje su na snazi u periodu važenja ove Naredbe.

Opširnije...

Održana 41. redovna sjednica Vlade TK

Nove mjere uzrokovane usložnjavanjem higijensko-epidemiološke situacije
Na danas održanoj sjednici Vlada je prihvatila zaključke Kriznog štaba Ministarstva zdravstva TK. Uzimajući u obzir da se Tuzlanski kanton, uzevši u obzir tri kriterija, nalazi na trećem nivou ozbiljnosti, od četiri moguća, Vlada je danas zatražila od svih obrazovnih institucija, Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, kao i Prosvjetno- pedagoškog zavoda da poduzmu sve potrebno u cilju striktne provedbe preporučenih higijensko- epidemioloških mjera tokom odvijanja nastave.

Opširnije...

Održana 40. redovna sjednica Vlade TK

Preciznije uređivanje visokog obrazovanja

U cilju nadogradnje postojećih zakonskih rješenja, te razvoja i unaprjeđivanja visokog obrazovanja na području Kantona, Vlada je danas utvrdila Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju TK. Ovim izmjenama i dopunama je predviđeno da visokoškolska ustanova sa sjedištem izvan Kantona može organizovati studij na području TK uz prethodnu saglasnost Skupštine Kantona, koja utvrđuje da li postoji društvena opravdanost za organizaciju takvog studija.

Opširnije...

Održana 24. vanredna sjednica Vlade TK

 

Prihvaćen Izvještaj o epidemiološkoj situaciji

Na danas održanoj sjednici Vlada je prihvatila Izvještaj o epidemiološkoj situaciji na području Tuzlanskog kantona u periodu od 01. jula do 06. septembra 2021.godine. U posmatranom periodu u zdravstvenim ustanovama na području Tuzlanskog kantona PCR metodom obrađena su 12.352 uzorka od čega je kod 664 uzorka potvrđen novi SARS-CoV-2 virus.

Opširnije...

Održana 39. redovna sjednica Vlade TK

Kantonalna vlada traži intenziviranje aktivnosti na saobraćajnoj deblokadi Kantona
Vlada je danas prihvatila Informaciju Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja o saobraćajnoj blokadi Tuzlanskog kantona i mjere za njeno prevazilženje.

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15