Održana 35. vanredna sjednica Vlade TK

Sumirana javna rasprava o Budžetu TK za 2022.godinu
Ministarstvo finansija Tuzlanskog kantona sumiralo je javnu raspravu o Nacrtu Budžeta Tuzlanskog kantona kroz koju je zatraženo dodatnih 60 miliona KM.

Vlada 02 10 12 2021Vlada je današnjim zaključkom, nakon razmatranja Izvještaja Ministarstva finansija o sumiranim zahtjevima, primjedbama, sugestijama i rezultatima po osnovu javne rasprave o nacrtu Budžeta Tuzlanskog kantona, zadužila Ministarstvo finansija da u prijedlog Budžeta Tuzlanskog kantona za 2022. godinu prihvati određene zahtjeve učesnika javne rasprave. Ovim je Vlada prihvatila opravdane zahtjeve budžetskih korisnika i oni će biti sastavni dio Prijedloga Budžeta Tuzlanskog kantona za 2022. godinu. U odnosu na nacrt Budžeta prihvatanje ovih zahtijeva rezultira povećanjem u ukupnom iznosu od 30.205.350,00, čime su, između ostalog, ispoštovani i zahtjevi iz kolektivnih ugovora za oblasti osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja i uprave. U nastavku procedure, Ministarstvo finansija će izraditi Prijedlog Budžeta Tuzlanskog kantona i dostaviti ga Vladi Tuzlanskog kantona na razmatranje.

Ostale odluke
Vlada je danas prihvatila Izvod iz nacrta godišnjeg programa rada Vlade Tuzlanskog kantona za 2022. godinu za normativni i tematski dio kao osnovu za izradu Programa rada Skupštine Tuzlanskog kantona za 2022. godinu.

Na današnjoj sjednici Vlada Tuzlanskog kantona je donijela Odluku o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu TK za 2020. godinu, shodno kojoj se ne mijenja visina utvrđenih sredstava u Budžetu TK za 2021. godinu.

U skladu sa ranije donesenim Programom raspodjele sredstava sa potrošačke jedinice Mediji za 2021. godinu, Vlada je na današnjoj sjednici donijela odluke o odobravanju pojedinačnih iznosa sredstava njihovim korisnicima.

Sumirana javna rasprava o Budžetu TK za 2022.godinu
Ministarstvo finansija Tuzlanskog kantona sumiralo je javnu raspravu o Nacrtu Budžeta Tuzlanskog kantona kroz koju je zatraženo dodatnih 60 miliona KM.

Vlada 02 10 12 2021Vlada je današnjim zaključkom, nakon razmatranja Izvještaja Ministarstva finansija o sumiranim zahtjevima, primjedbama, sugestijama i rezultatima po osnovu javne rasprave o nacrtu Budžeta Tuzlanskog kantona, zadužila Ministarstvo finansija da u prijedlog Budžeta Tuzlanskog kantona za 2022. godinu prihvati određene zahtjeve učesnika javne rasprave. Ovim je Vlada prihvatila opravdane zahtjeve budžetskih korisnika i oni će biti sastavni dio Prijedloga Budžeta Tuzlanskog kantona za 2022. godinu. U odnosu na nacrt Budžeta prihvatanje ovih zahtijeva rezultira povećanjem u ukupnom iznosu od 30.205.350,00, čime su, između ostalog, ispoštovani i zahtjevi iz kolektivnih ugovora za oblasti osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja i uprave. U nastavku procedure, Ministarstvo finansija će izraditi Prijedlog Budžeta Tuzlanskog kantona i dostaviti ga Vladi Tuzlanskog kantona na razmatranje.

Ostale odluke
Vlada je danas prihvatila Izvod iz nacrta godišnjeg programa rada Vlade Tuzlanskog kantona za 2022. godinu za normativni i tematski dio kao osnovu za izradu Programa rada Skupštine Tuzlanskog kantona za 2022. godinu.

Na današnjoj sjednici Vlada Tuzlanskog kantona je donijela Odluku o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu TK za 2020. godinu, shodno kojoj se ne mijenja visina utvrđenih sredstava u Budžetu TK za 2021. godinu.

U skladu sa ranije donesenim Programom raspodjele sredstava sa potrošačke jedinice Mediji za 2021. godinu, Vlada je na današnjoj sjednici donijela odluke o odobravanju pojedinačnih iznosa sredstava njihovim korisnicima.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15