Održana 17. redovna sjednica Vlade TK

Redefiniranje odredbi Zakona o pružanju besplatne pravne pomoći
S obzirom da je primjena Zakona o pružanju besplatne pravne pomoći, koji je trenutno na snazi, naročito imajući u vidu rast prosječne plate u Federaciji Bosne i Hercegovine, nametnula potrebu da se razmotre i redefiniranju uslovi i kriteriji za ostvarivanje prava na besplatnu pravnu pomoć, Vlada je danas utvrdila nacrt novog teksta Zakona o pružanju besplatne pravne pomoći.

Opširnije...

Održana 16. vanredna sjednica Vlade TK

Sufinansiranje manifestacije „Balkanijada 2022"

Na današnjoj vanrednoj sjednici Vlada Tuzlanskog kantona odobrila je novčana sredstva u iznosu od 6.000 KM Studentskom parlamentu Univerziteta u Tuzli za sufinansiranje troškova realizacije manifestacije „Balkanijada 2022" koja će se održati 2. do 4. jula 2022. godine u okviru Ljetnog Univerziteta u Tuzli.

Opširnije...

Održana 16. redovna sjednica Vlade TK

Više od 10 miliona KM za poljoprivredu i ruralni razvoj

Vlada TK donijela je Program novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2022. godini. Programom je određena visina sredstava za pojedine modele novčanih podrški, kriteriji za ostvarivanje prava na novčanu podršku i plan raspodjele sredstava po oblastima i vrstama novčanih podrški. Za realizaciju Programa Budžetom TK za 2022. godinu planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 10.800.000 KM.

Opširnije...

Održana 15. redovna sjednica Vlade TK

Više od 4,2 miliona KM za lokalne i nekategorisane puteve u TK

Vlada Tuzlanskog kantona je na današnjoj redovnoj sjednici donijela Odluku o odobrenim projektima sanacije (rehabilitacije) lokalnih i nerazvrstanih cesta na području Tuzlanskog kantona.

Opširnije...

Održana 14. vanredna sjednica Vlade TK

Udruživanjem sredstava do boljih efekata
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak je u saradnji sa Federalnim ministarstvom raseljenih osoba i izbjeglica usaglasilo aranžman udruživanja sredstava na pojedinim infrastrukturnim projektima kako bi se postigli veći efekti na području Tuzlanskog kantona i na području opština Entiteta Republika Srpska, te je u skladu s tim Vlada danas ovlastila ministra za rad, socijalnu politiku i povratak u Vladi Tuzlanskog kantona Mirsada Muhamedbegovića da potpiše Sporazum sa Federalnim ministarstvom raseljenih osoba i izbjeglica o zajedničkim ulaganjima u infrastrukturne objekte na području Tuzlanskog kantona i na području opština Entiteta Republika Srpska.

Opširnije...

Održana 14. redovna sjednica Vlade TK

Korisnicima prava socijalne zaštite se utvrđuju tačni datumi isplate naknada
U cilju uvođenja više reda i omogućavanje pravovremenih isplata naknada iz oblasti socijalne zaštite, danas je Vlada dala saglasnost na Instrukciju Ministarstva finansija o procedurama za isplatu socijalnih davanja. Ovom instrukcijom propisane su tačne procedure, protokoli postupanja i postavljeni rokovi za postupanje svih aktera u procesu utvrđivanja socijalnih prava, te stvaranju preduslova za isplatu naknada.

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15