Održana 10. vanredna sjednica Vlade TK

Važenje aktualnih naredbi produženo do 16. aprila
Na danas održanoj vanrednoj sjednici Vlada usvojila Naredbu Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona predložena na današnjoj sjednici štaba, a kojom se usvajaju se naredbe i preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva.

Opširnije...

Održana 11. redovna sjednica Vlade TK

Utvrđen Program rada Vlade u 2021.godini
Na današnjoj sjednici Vlada je utvrdila svoj Program rada. Kako se još ne nazire kraj globalnoj pandemiji korona virusa, politika koja će se provoditi temeljit će se i na definisanju adekvatnih odgovora na ovu krizu u mnogim sektorima, a prvenstveno u zdravstvu, privredi i obrazovanju.

Opširnije...

Održana 10. redovna sjednica Vlade TK

Potvrđen godišnji deficit Tuzlanskog kantona

Vlada Tuzlanskog kantona na današnjoj sjednici donijela je Odluku o usvajanju godišnjeg obračuna Budžeta Tuzlanskog kantona za 2020. godinu. Ukupan finansijski rezultat Tuzlanskog kantona za 2020. godinu deficit je od 1.273.370,00 KM. Ostvareni prihodi u obračunskom periodu iznose 373.871.655,00 KM i za 0,99% su manji u odnosu na 2019. godinu.

Opširnije...

Održana 9. vanredna sjednica Vlade TK

Na danas održanoj vanrednoj sjednici Vlada je prihvatila Informaciju o epidemiološkoj situaciji na području Tuzlanskog kantona i poduzetim aktivnostima Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona, te materijal proslijedila Skupštini Tuzlanskog kantona na dalje razmatranje.

Opširnije...

Održana 7. vanredna sjednica Vlade TK

Vlada je danas odobrila 1.050,00 KM JU OŠ „Sjenjak" Tuzla na ime izmirenja troškova liječenja u slučaju povrede na radu uposlenika, koji padaju na teret pravnog lica kod kojeg je zaposlenik osiguran. Također, donijela je i Odluku o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu, čime se ne mijenja visina utvrđenih sredstava u Budžetu TK za 2021. godinu.

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna