Saziv 53. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog Kantona

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/05, 7/07, 11/08 i 16/13), premijer Kantona

S A Z I V A
53. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati
u utorak 28.07.2020. godine sa početkom u 09.00 sati u sali za sjednice

Opširnije...

Saziv 52. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 62. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/05, 7/07, 11/08 i 16/13), premijer Kantona

S A Z I V A
52. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati
u utorak 21.07.2020. godinesa početkom u 09.00 sati u sali za sjednice

Opširnije...

Saziv 51. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/05, 7/07, 11/08 i 16/13), premijer Kantona

S A Z I V A
51. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati
u utorak 14.07.2020. godine sa početkom u 09,00 sati u sali za sjednice

Opširnije...

Saziv 50. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/05, 7/07, 11/08 i 16/13), premijer Kantona

S A Z I V A
50. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati
u utorak 07.07.2020. godine sa početkom u 09.00 sati u sali za sjednice

Opširnije...

Saziv 49. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/05, 7/07, 11/08 i 16/13), premijer Kantona

S A Z I V A
49. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati
u ponedjeljak 29.06.2020. godine sa početkom u 09,00 sati u sali za sjednice

Opširnije...

Saziv 48. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/05, 7/07, 11/08 i 16/13), premijer Kantona

S A Z I V A
48. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati
u utorak 16.06.2020. godine sa početkom u 09,00 sati u sali za sjednice

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15