Saziv 70. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/05, 7/07, 11/08 i 16/13), premijer Kantona

S A Z I V A
70. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati u utorak
24.11.2020. godine sa početkom u 09.00 sati u plavoj sali BKC-a Tuzla 

Opširnije...

Saziv 68. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/05, 7/07, 11/08 i 16/13), premijer Kantona

S A Z I V A
68. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati u utorak
10.11.2020. godine sa početkom u 09.00 sati u plavoj sali BKC-a Tuzla

Opširnije...

Saziv 67. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/05, 7/07, 11/08 i 16/13), premijer Kantona

S A Z I V A
67. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati
u utorak 03.11.2020. godine sa početkom u 09.00 sati u plavoj sali BKC-a Tuzla

Opširnije...

Saziv 66. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/05, 7/07, 11/08 i 16/13), premijer Kantona

S A Z I V A
66. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati
u utorak 27.10.2020. godine sa početkom u 09.00 sati u sali za sjednice

Opširnije...

Saziv 65. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/05, 7/07, 11/08 i 16/13), premijer Kantona

S A Z I V A
65. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati
u utorak 20.10.2020. godine sa početkom u 09.00 sati u sali za sjednice

Opširnije...

Saziv 31. vanredne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/05, 7/07, 11/08 i 16/13), premijer Kantona

S A Z I V A
31. vanrednu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati
u ponedeljak 19.10.2020. godine sa početkom u 08.30 sati, telefonskim putem

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15