Saziv 63. redovna sjednica Vlade Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/05, 7/07, 11/08 i 16/13), premijer Kantona

S A Z I V A
63. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati
u ponedjeljak 05.10.2020. godine sa početkom u 09.00 sati u sali za sjednice

Opširnije...

Saziv 62. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/05, 7/07, 11/08 i 16/13), premijer Kantona

S A Z I V A
62. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati
u utorak 29.09.2020. godine sa početkom u 9.00 sati u sali za sjednice

Opširnije...

Saziv 61. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/05, 7/07, 11/08 i 16/13), premijer Kantona

S A Z I V A
61. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati
u utorak 22.09.2020. godine sa početkom u 09.00 sati, u sali za sjednice

Opširnije...

Saziv 60. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/05, 7/07, 11/08 i 16/13), premijer Kantona

S A Z I V A

60. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati
u utorak 15.09.2020. godine sa početkom u 09.00 sati u sali za sjednice

Opširnije...

Saziv 59. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/05, 7/07, 11/08 i 16/13), premijer Kantona

S A Z I V A
59. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati
u utorak 08.09.2020. godine sa početkom u 09.00 sati u sali za sjednice

Opširnije...

Saziv 58. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/05, 7/07, 11/08 i 16/13), premijer Kantona

S A Z I V A
58. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati
u utorak 01.09.2020. godine sa početkom u 09.00 sati u sali za sjednice

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna