purpose-built to be mounted on cars and planes dashboards. Doxa SUBs also feature the companys patented no-decompression dive table bezel. Given the 44mm bulk of the Mission 31 SUB, rolex fake imitation rolex replica Audemars Piguet watches making this the fifth difference between the two watches. The chronographs on the watch are also reversed and it seems that they have completely different markings in some parts. wigs Replique Montre Rolex Replica The seventh difference is given by the hour markings that are designed as double lines on the original watch but are only shown as a single line for each hour on the replica watch. On the top of the watch.

Web stranica Vlade TK - Sazivi sjednica

65.REDOVNA SJEDNICA VLADE KANTONA

Tuzla, 18.02.2013. godina

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog Kantona", br. 7/05, 7/07 i 11/08), premijer Kantona


S A Z I V A
65. redovnu sjednicu Vlade Kantona
koja će se održati u ponedjeljak 18.02.2013. godine
sa početkom u 10,00 sati u sali za sjednice

Za sjednicu predlaže slijedeći:

D N E V N I  R E D

Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 63. redovne i 26. i 27. vanredne sjednice Vlade Kantona.

1.Razmatranje i utvrđivanje nacrta Budžeta Tuzlanskog kantona za 2013. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

Opširnije...

63.REDOVNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA

Tuzla, 17.01.2013. godina

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog Kantona", br. 7/05, 7/07 i 11/08), premijer Kantona


S A Z I V A
63. redovnu sjednicu Vlade Kantona
koja će se održati u petak 18.01.2013. godine
sa početkom u 9,00 sati u sali za sjednice

Za sjednicu predlaže slijedeći:

D N E V N I  R E D

Opširnije...

62.REDOVNA SJEDNICA VLADE KANTONA

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog Kantona", br. 7/05, 7/07 i 11/08), premijer Kantona


S A Z I V A
62. redovnu sjednicu Vlade Kantona
koja će se održati u četvrtak 27.12.2012. godine
sa početkom u 9,00 sati u sali za sjednice

Za sjednicu predlaže slijedeći:

D N E V N I  R E D

Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 60. redovne i 23. i 24. vanredne sjednice Vlade Kantona

1. Razmatranje nacrta Programa rada Vlade TK za 2013. godinu;
Obrađivač: Ured Vlade i resorna ministarstva

2. Razmatranje nacrta Programa rada Kantonalne uprave za inspekcijske poslove za 2013. godinu;
Obrađivač: Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

Opširnije...

61.REDOVNA SJEDNICA VLADE KANTONA

BOSNA I HERCEGOVINA                                         

Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON                                                                                                 
V L A D A

 

Tuzla, 11.12.2012. godine

 

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona (“Službene novine Tuzlanskog Kantona”, br. 7/05, 7/07 i 11/08),   premijer Kantona

 

S A Z I V A

61. redovnu sjednicu Vlade Kantona koja će se održati u četvrtak

13.12.2012. godine sa početkom u 9,00 sati u sali za sjednice

 

Opširnije...

56.REDOVNA SJEDNICA VLADE KANTONA

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
V L A D A

Tuzla, 10.10.2012. godine

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona (“Službene novine Tuzlanskog Kantona”, br. 7/05, 7/07 i 11/08), Premijer Kantona

S A Z I V A

56. redovnu sjednicu Vlade Kantona koja će se održati u petak

12.10.2012. godine sa početkom u 8,30 sati u sali za sjednice

Za sjednicu predlaže slijedeći:

D N E V N I R E D

 

  1. Razmatranje Izvještaja o radu Kantonalne agencije za privatizaciju za period 01.01. – 30.06.2012. godine;

           Obrađivač: Kantonalna agencija za privatizaciju

Opširnije...

55.REDOVNA SJEDNICA VLADE KANTONA

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog Kantona", br. 7/05, 7/07 i 11/08), premijer Kantona

S A Z I V A

55. redovnu sjednicu Vlade Kantona koja će se održati u ponedjeljak 01.10.2012. godine sa početkom u 9,00 sati u sali za sjednice

Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 53. redovne sjednice Vlade Kantona.

1.Razmatranje i utvrđivanje prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju sankcija;
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave

2. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o dodjeli koncesije za eksploataciju kamena krečnjaka na kamenolomu "Sklop" Malešići, općina Gračanica.
b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o dodjeli koncesije za eksploataciju magnezita na ležištu "Konjuh" u općini Kladanj;
Obrađivač: Komisija za koncesije

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15