Saziv 54. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/05, 7/07, 11/08 i 16/13), premijer Kantona

S A Z I V A
54. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati
u ponedeljak 13.12.2021. godine sa početkom u  9.00 sati u sali za sjednice

 

Za sjednicu predlaže sljedeći:


D N E V N I  R E D


1. a) Razmatranje i utvrđivanje prijedloga Budžeta Tuzlanskog kantona za 2022. godinu;

b) Razmatranje i utvrđivanje prijedloga Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2022. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

2. Razmatranje i utvrđivanje nacrta Zakona o plaćama i naknadama državnih službenika, namještenika i drugih lica zaposlenih u organima državne službe Tuzlanskog kantona;
Ministarstvo pravosuđa i uprave

3. Razmatranje Informacije o stanju u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja u školskoj 2020/2021. godini;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjeni Programa korištenja sredstava prikupljenih od naknade za zakup sportsko-privrednih lovišta za 2021. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

5. Razmatranje Mišljenja na nacrt Zakona o ustanovama socijalne zaštite Federacije Bosne i Hercegovine;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

6. Razmatranje Izjašnjenja po prigovoru na konačno imenovanje člana Upravnog odbora JU Arhiv Tuzlanskog kantona iz reda zaposlenika;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

7. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice „Organizacije i udruženja Tuzlanskog kantona" (6 odluka);
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

8. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice „Manifestacije" Gradskom kulturno umjetničkom društvu „Bosna" Tuzla i Udruženju mladih „Obnova";
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

9. Razmatranje Izvještaja o razvoju sa izvještajem o implementaciji Strategije razvoja Tuzlanskog kantona 2016-2020. godina za 2020. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo privrede

10. Razmatranje Informacije o stanju malih i srednjih preduzeća i obrta na području Tuzlanskog kantona u 2020. godini;
Obrađivač: Ministarstvo privrede

11. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prenosu stalnog sredstva u trajno vlasništvo;
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja

PREMIJER KANTONA

Kadrija Hodžić

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15