Saziv 9. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/05, 7/07, 11/08 i 16/13), premijer Kantona

S A Z I V A
9. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati
u utorak 23.03.2021. godine sa početkom u 9.00 sati u sali za sjednice

 

Za sjednicu predlaže sljedeći:

D N E V N I  R E D1. Razmatranje Izvještaja o realizaciji Programa ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2020. godini;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

2. Razmatranje Izvještaja o zdravstvenom stanju životinja i radu veterinarskih organizacija na području Tuzlanskog kantona za 2020. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

3. Razmatranje Izvještaja o realizaciji Programa korištenja sredstava prikupljenih od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u 2020. godini;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

4. Razmatranje Izvještaja o realizaciji Programa korištenja sredstava prikupljenih od naknade za zakup sportsko – privrednih lovišta za 2020. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

5. a) Razmatranje Informacije u vezi sa korištenjem i utroškom namjenskih sredstava vodnih naknada;

b) Razmatranje Informacije o prihodima i utrošku sredstava prikupljenih na osnovu naplaćenih naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice – Podrška mladima;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju koeficijenata za obračun novčane egzistencijalne naknade za mjesec mart 2021. godine;
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja

8. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usmjeravanju dijela transfera za posebne namjene u Budžet Tuzlanskog kantona za 2021. godinu za JU Univerzitet u Tuzli - Rudarsko geološko građevinski fakultet u iznosu od 39.677,98 KM;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usmjeravanju dijela transfera za posebne namjene u Budžet Tuzlanskog kantona za 2021. godinu za JU Univerzitet u Tuzli - Rudarsko geološko građevinski fakultet u iznosu od 18.000,00 KM;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

9. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usmjeravanju dijela donacije u Budžet Tuzlanskog kantona za 2021. godinu za JU OŠ „Višća" Živinice;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usmjeravanju dijela donacije u Budžet Tuzlanskog kantona za 2021. godinu za JU Mješovita srednja hemijska škola Tuzla;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

10. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o dopuni Zaključka broj: 02/1-04-7767/21 od 02.03.2021. godine;
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa

11. Razmatranje informacija resornih ministarstava o analizi stanja i poduzimanja konkretnih mjera na području Tuzlanskog kantona u vezi sa pogoršanom epidemiološkom situacijom;
Obrađivač: Resorna ministarstva

12. Kadrovska pitanja.


PREMIJER KANTONA

Kadrija Hodžić

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15