purpose-built to be mounted on cars and planes dashboards. Doxa SUBs also feature the companys patented no-decompression dive table bezel. Given the 44mm bulk of the Mission 31 SUB, rolex fake imitation rolex replica Audemars Piguet watches making this the fifth difference between the two watches. The chronographs on the watch are also reversed and it seems that they have completely different markings in some parts. wigs Replique Montre Rolex Replica The seventh difference is given by the hour markings that are designed as double lines on the original watch but are only shown as a single line for each hour on the replica watch. On the top of the watch.

Web stranica Vlade TK - Saziv 6. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

Saziv 6. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/05, 7/07, 11/08 i 16/13), premijer Kantona

S A Z I V A
6. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati
u utorak 09.03.2021. godine sa početkom u 9.00 sati u sali za sjednice


Za sjednicu predlaže sljedeći:

D N E V N I  R E D

1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 5. redovne i 5. vanredne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona;

2. a) Razmatranje Izvještaja o poslovanju JP „Međunarodni aerodrom Tuzla" d.o.o. sa Izvještajem o radu Odbora za reviziju i izvršenom pregledu finansijskih izvještaja JP „Međunarodni aerodrom Tuzla" d.o.o. i Izvještajem o radu Nadzornog odbora JP „Međunarodni aerodrom Tuzla" d.o.o. za period 01.01. do 31.12.2019. godine;
b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na prijedlog Plana poslovanja JP „Međunarodni aerodrom Tuzla" d.o.o. za 2021. godinu;
c) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o imenovanju punomoćnika koji u ime osnivača vrše ovlašćenja Skupštine JP „Međunarodni aerodrom Tuzla" d.o.o.
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja i JP Međunarodni aerodrom Tuzla"

3. a) Razmatranje Izvještaja o implementaciji Programa javnih investicija Tuzlanskog kantona u 2020. godini;
b) Razmatranje Izvještaja o radu Komisije za izradu Programa javnih investicija Tuzlanskog kantona za period septembar 2020. – februar 2021. godine;
Obrađivač: Ministarstvo privrede

4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspisivanju i utvrđivanju teksta Javnog oglasa za imenovanje Upravnog odbora Javne ustanove Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke o odobravanju sredstava sa pozicije "Troškovi manifestacija";
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva

6. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o izmjeni Zaključka u vezi sa imenovanjem Koordinacionog tima za provedbu aktivnosti sanacije zagađenja Akumulacije "Modrac";
Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti Javnoj ustanovi Zavod za zaštitu i korištenje kulturno – historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme.
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade


8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspisivanju i utvrđivanju teksta Javnog oglasa za nominiranje kandidata za upražnjene pozicije članova Nadzornod odbora Javnog preduzeća "Šume Tuzlanskog kantona" d.d. Kladanj ispred državnog kapitala;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivredePREMIJER KANTONA
Kadrija Hodžić


Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15