Saziv 77. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/05, 7/07, 11/08 i 16/13), premijer Kantona

S A Z I V A
77. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati
u četvrtak 14.01.2021. godine sa početkom u 9.00 sati u sali za sjedniceZa sjednicu predlaže sljedeći:

D N E V N I  R E D

 

1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 75. i 76. redovne i 35. vanredne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona;

2. Upoznavanje sa aktom Ureda visokog predstavnika u BiH (OHR) od 08.01.2021. godine;
Obrađivač: Premijer Kantona

3. Razmatranje Informacije o ostvarenim rezultatima deminiranja i uništavanja neeksplodiranih ubojitih sredstava na podrućju Tuzlanskog kantona u 2020. godini;
Obrađivač: Kantonalna uprava civilne zaštite

4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Kantonalnog štaba civilne zaštite;
Obrađivač: Kantonalna uprava civilne zaštite

5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na prijenos Ugovora o koncesiji;
Obrađivač: Komisija za koncesije

6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o dodjeli koncesije za zahvatanje vode iz bušenog bunara EB-3 u mjesnom vodovodnom sistemu MZ Brijesnica Mala, Doboj Istok;
Obrađivač: Komisija za koncesije

7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o godišnjoj ocjeni rada direktora Uprave policije;
Obrađivač: Ministarstvo unutrašnjih poslova i Nezavisni odbor

8. Razmatranje Izvještaja o izvršenim inspekcijskim pregledima i nađenom stanju i problemima utvrđenim u oblasti matičnih knjiga i matičnog registra na području Tuzlanskog kantona u 2020. godini;
Obrađivač: Ministarstvo unutrašnjih poslova

9. Razmatranje Informacije o aktuelnoj situaciji u vezi sa migrantima na prostoru Tuzlanskog kantona za decembar 2020. godine;
Obrađivač: Ministarstvo unutrašnjih poslova

10. Razmatranje prijedloga i donošenje Uredbe o uslovima, kriterijima i postupku ostvarivanja prioriteta pri zapošljavanju branilaca i članova njihovih porodica Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja

11. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o poništavanju javnog oglasa i raspisivanju i utvrđivanju teksta ponovnog javnog oglasa za nominiranje kandidata za upražnjene pozicije predsjednika i članova Nadzornog odbora u JP "Međunarodni aerodrom Tuzla" d.o.o.;
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja

12. Razmatranje Inicijative za izmjenu Odluke o osnivanju posebnih lovišta na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

13. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju prethodne saglasnosti Školskom odboru JU Osnovna muzička škola Tuzla i Školskom odboru JU Srednja muzička škola „Čestmir Mirko Dušek" Tuzla za zasnivanje prava trajne služnosti u korist Rudnika soli „Tuzla" d.d. Tuzla;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

14. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prihvatanju teksta Sporazuma o produženju važenja koeficijenata za obračun plate u javnim ustanovama visokog obrazovanja.
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

PREMIJER KANTONA

Prof. dr. Denijal Tulumović

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna