Saziv 75. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/05, 7/07, 11/08 i 16/13), premijer Kantona

S A Z I V A
75. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati
u petak 25.12.2020. godine sa početkom u 9.00 sati u sali za sjednice

 


Za sjednicu predlaže sljedeći:

D N E V N I  R E D

1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 72., 73. i 74. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona;


2. Razmatranje Informacije o stanju sigurnosti na području Tuzlanskog kantona za period januar – juni 2020. godine;
Obrađivač: Ministarstvo unutrašnjih poslova


3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju osnova, kriterija i mjerila za zaključivanje ugovora o pružanju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za osigurana lica sa područja Tuzlanskog kantona i načinu organizovanja i finansiranja zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za 2021. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva i Zavod zdravstvenog osiguranja TK


4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o ostvarivanju prava iz primarne zdravstvene zaštite povratnika u Republiku Srpsku u javnim zdravstvenim ustanovama na području Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva i Zavod zdravstvenog osiguranja TK


5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Plana rada Javne ustanove Direkcija regionalnih cesta TK za 2020. godinu i Finansijskog plana Javne ustanove Direkcija regionalnih cesta TK za period 01.01.2020.-31.12.2020. godine sa okvirnim finansijskim planom za 2021. i 2022. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja i Direkcija regionalnih cesta TK


6. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Plan rada Javne ustanove Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona za 2021. godinu i Finansijskog plana Javne ustanove Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona za period 01.01.2021. - 31.12.2021. godine sa okvirnim finansijskim planom za 2022. i 2023. godinu;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Program rekonstrukcije, izgradnje i obnove regionalnih cesta Tuzlanskog kantona Javne ustanove Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona za 2021. godinu.
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja i Direkcija regionalnih cesta TK

7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Kantonalnog zavoda za pružanje pravne pomoći;
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave i Kantonalni zavod za pružanje pravne pomoći


8. a) Razmatranje Informacije o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku u organima uprave, samostalnim kantonalnim upravama i samostalnim upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona u 2019. godini;

b) Razmatranje Informacije o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku u službama za upravu gradova i općina na području Tuzlanskog kantona za 2019. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave


9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama Programa mjera zdravstvene zaštite životinja na Tuzlanskom kantonu za 2020. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prihvatanju teksta Mišljenja na odobrena kreditna sredstva iz kreditne linije uz subvencioniranje dijela kamatne stope iz sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2019. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo privrede


11. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o odobravanju sredstava opštini Lopare za Mjesnu zajednicu Koraj kao učešće u rješavanju projekata održivog povratka;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o odobravanju sredstava opštini Srebrenica za Mjesnu zajednicu Gostilj kao učešće u rješavanju projekata održivog povratka;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak


12. Razmatranje Informacije u vezi sa zaključivanjem Anexa Ugovora o uslovima smještaja štićenika u Prihvatnom centru "Duje" Doboj Istok;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak


13. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o prenosu novčanih sredstava na ime refundacije plaćenog iznosa troškova carine za nabavku robe za potrebe Dječijeg „Sela mira" Turija;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak


14. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Prorgama rasporeda sredstava sa potrošačke jedinice - Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice „Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava";
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke i Ured Vlade


15. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti Javnoj ustanovi Univerzitet u Tuzli za zaključivanje Ugovora o sufinansiranju zapošljavanja u javnim univerzitetima/sveučilištima u Federaciji Bosne i Hercegovine, između Federalnog zavoda za zapošljavanje i JU Univerzitet u Tuzli;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

16. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni i dopuni odluke o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice „Organizacije i udruženja Tuzlanskog kantona" Bošnjačkoj zajednici kulture "Preporod" Tuzlanskog kantona i Općinskim društvima "Preporod" na nivou Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarrstvo za kulturu, sport i mlade


17. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o poništavanju, raspisivanju i utvrđivanju teksta ponovnog javnog oglasa za izbor kandidata za pozicije predsjednika i članova Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva

18. Razmatranje Zahtjeva Oćine Teočak za odgodu izvještaja o utrošku odobrenih sredstava.
Obrađivač: Komisija Vlade Tuzlanskog kantona


PREMIJER KANTONA

Prof. dr. Denijal Tulumović

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna