Saziv 65. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/05, 7/07, 11/08 i 16/13), premijer Kantona

S A Z I V A
65. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati
u utorak 20.10.2020. godine sa početkom u 09.00 sati u sali za sjedniceZa sjednicu predlaže sljedeći:

D N E V N I  R E D

1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 63. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona;

2. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama Programa mjera zdravstvene zaštite životinja na TK za 2020. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije „Sredstva za utrošak prihoda od koncesija"- namjenska sredstva;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjeni Programa korištenja sredstava prikupljenih od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u 2020. godini;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prihvatanju Programa mjera za otklanjanje propusta i nepravilnosti u radu Ministarstva finansija konstatovanih od strane Ureda za reviziju institucija Federacije BiH;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice – Podrška mladima;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Javne ustanove Odgojni centar Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave

8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice;
Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije – „Troškovi manifestacija", za Radio Kameleon – Otvorena mreža ljudskih prava i demokratije;
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja

10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prenosu vlasništva osnovnog sredstava;
Obrađivač: Ured premijera

11. Razmatranje prijedloga i donošenje Rješenja o imenovanju Komisije za provođenje postupka po javnom pozivu za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice - Mediji za 2020. godinu;
Obrađivač: Ured premijera

12. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za prijem tri zaposlenika na određeno vrijeme u JU Univerzitet u Tuzli po Programu poticaja zapošljavanja 2020. godine.
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

PREMIJER KANTONA

Prof. dr. Denijal Tulumović

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna