Saziv 63. redovna sjednica Vlade Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/05, 7/07, 11/08 i 16/13), premijer Kantona

S A Z I V A
63. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati
u ponedjeljak 05.10.2020. godine sa početkom u 09.00 sati u sali za sjednice

Za sjednicu predlaže sljedeći:

D N E V N I   R E D

1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 61. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona;


2. a) Razmatranje i utvrđivanje prijedloga Izmjena i dopuna Budžeta Tuzlanskog kantona za 2020. godinu;

b) Razmatranje i utvrđivanje prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2020. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo finansija


3. Razmatranje Izvještaja o razvoju sa izvještajem o implementaciji Strategije razvoja Tuzlanskog kantona 2016. - 2020. godina, za 2019. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo privrede


4. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama Odluke o odobravanju sredstava korisnicima subvencije po osnovu zabrane obavljanja djelatnosti;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama Odluke o odobravanju sredstava korisnicima subvencije po osnovu indirektno onemogućenog rada;
Obrađivač: Ministarstvo privrede


5. Razmatranje Plana jesenje sjetve u 2020. godini za područje Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede


6. Razmatranje Izvještaja o upisu učenika u prvi razred osnovnih i srednjih škola za školsku 2020/2021.g.;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke


7. Razmatranje Inicijative za izmjene i dopune Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Zakona o zdravstvenom osiguranju i Zakona o evidencijama u oblasti zdravstva;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva


8. Razmatranje Analize zdravstvenog stanja stanovništva Tuzlanskog kantona i indikatori zdravlja u 2019.godini;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva


9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama Odluke o raspoređivanju sredstava odobrenih Budžetom Tuzlanskog kantona na ekonomskom kodu – tekući transferi neprofitnim organizacijama za 2020. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva


10. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice – „Organizacije i udruženja Tuzlanskog kantona", Crvenom križu Tuzlanskog kantona za 2020. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva


11. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije – „Troškovi manifestacija", Udruženju „Nova ženska inicijativa";
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva


12. Razmatranje prijedloga Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti zdravstva na području Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva


13. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usmjeravanju i korištenju dijela sredstava po Ugovoru o dodjeli potpore iz Budžeta Federacije BiH;
Obrađivač: Ministarstvo finansija


14. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke odobravanju sredstava sa budžetske pozicije „Manifestacije", Studentskom vijeću Medicinskog fakulteta u Tuzli „Medikus";
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade


15. Razmatranje Prigovora na konačno imenovanje Upravnog odbora JU Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade


16. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prihvatanju prijedloga Evropskog suda za ljudska prava za zaključivanje prijateljske nagodbe; (Stepen povjerljivosti: INTERNO)
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave


17. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prenosu prava vlasništva nad putničkim motornim vozilom;
Obrađivač: Ministarstvo unutrašnjih poslova


18. Razmatranje Izvještaja o procjeni ulaganja u poslovni objekat „Tužilaštvo Tuzlanskog kantona";
Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice


19. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za prijem državnog službenika u radni odnos na određeno vrijeme;
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja


20. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za prijem državnog službenika u radni odnos na određeno vrijeme;
Obrađivač: Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona


21. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za prijem dva uposlenika u radni odnos na određeno vrijeme.
Obrađivač: Komisija za koncesije Tuzlanskog kantona


PREMIJER KANTONA

prof. dr. Denijal Tulumović

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna