Saziv 55. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/05, 7/07, 11/08 i 16/13), premijer Kantona

S A Z I V A
55. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati
u utorak 11.08.2020. godine sa početkom u 09,00 sati u sali za sjednice

 

Za sjednicu predlaže sljedeći:

 

D N E V N I  R E D

 

1. Razmatranje Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove „Veterinarski zavod" Tuzlanskog kantona za 2019. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i JU Veterinarski zavod TK

 

2. Razmatranje Izvještaja o radu i poslovanju Javne ustanove Zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona za period I-XII 2019. godine;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade i JU Zavod za zaštitu kulturno-historijskog i
prirodnog naslijeđa TK

 

3. Razmatranje Izvještaja o radu i poslovanju Javne ustanove Narodna i univerzitetska biblioteka „Derviš Sušić" Tuzla za 2019. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade i JU Narodna i univerzitetska biblioteka „Derviš Sušić" Tuzla

 

4. Razmatranje Periodičnog izvještaja Budžeta Tuzlanskog kantona od 01.01. do 30.06.2020. godine;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

 

5. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju osnovice za obračun plaće za juli 2020.
godine;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju visine naknade za ishranu u toku rada za juli 2020. godine;
Obrađivač: Ministarstvo finansija


6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o raspodjeli sredstava utvrđenih u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2020. godinu sa pozicije "Podrška nižim nivoima vlasti-Grad i općine";
Obrađivač: Komisija za utvrđivanje kriterija za raspodjelu sredstava


7. Razmatranje Inicijative za pokretanje aktivnosti na uređenju rada gradskih/općinskih pijačnih prostora;
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja

 

8. Razmatranje prijedloga i donošenje Pravilnika o postupku odobravanja sredstava za subvencioniranje dijela kamatne stope privrednim subjektima sa područja Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo privrede

 

9. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za isplatu naknade članovima komisije za provođenje postupka licenciranja studijskog programa drugog ciklusa studija Razredna nastava na Filozofskom fakultetu JU Univerzitet u Tuzli;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za isplatu naknade članovima komisije za provođenje postupka licenciranja studijskog programa drugog ciklusa studija Predškolski odgoj i obrazovanje na Filozofskom fakultetu JU Univerzitet u Tuzli;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

 

10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju kriterija za sufinansiranje troškova prijevoza učenika osnovnih škola za period septembar - decembar školske 2020/2021. godine;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

 

11. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za prijem državnog službenika u radni odnos na neodređeno radno vrijeme u Općinski sud u Gračanici;
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave

 

12. Kadrovska pitanja.

 

PREMIJER KANTONA

Prof. dr. Denijal Tulumović

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15