Saziv 29. vanredne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/05, 7/07, 11/08 i 16/13), premijer Kantona

S A Z I V A
29. vanrednu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati
u četvrtak 30.07.2020. godine sa početkom u 9.15 sati, u Sali za sjednice

Za sjednicu predlaže sljedeći:

D N E V N I  R E D

1. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Plana poslovanja Javnog preduzeća „Međunarodni aerodrom Tuzla" d.o.o. za 2020. godinu;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na prijedlog Plana poslovanja Javnog preduzeća „Međunarodni aerodrom Tuzla" d.o.o. za 2021 - 2023. godinu;

c) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o imenovanju punomoćnika koji u ime osnivača vrše ovlašćenja Skupštine Javnog preduzeća „Međunarodni aerodrom Tuzla" d.o.o.
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja i JP "Međunarodni aerodrom
Tuzla


PREMIJER KANTONA

Prof. dr. Denijal Tulumović

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15