Saziv 46. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/05, 7/07, 11/08 i 16/13), premijer Kantona

S A Z I V A
46. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati
u utorak 02.06.2020. godine sa početkom u 09,00 sati u sali za sjednice

Za sjednicu predlaže sljedeći:

D N E V N I   R E D

1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 43. i 44. redovne i 26. i 27. vanredne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona;


2. Razmatranje Informacija o utrošku finansijskih sredstava za nabavku materijala i drugih sredstava i opreme za prevenciju i sprečavanje širenja korona virusa za period od proglašenja stanja nesreće na području Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Kantonalna uprava civilne zaštite i Zavod zdravstvenog osiguranja TK


3. Razmatranje prijedloga i donošenje Smjernica ekonomske i fiskalne politike Tuzlanskog kantona za period 2021 - 2023. godina;
Obrađivač: Ministarstvo finansija


4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2020. godinu između budžetskih korisnika;
Obrađivač: Ministarstvo finansija


5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za obnavljanje Ugovora o koncesiji za eksploataciju kamena krečnjaka na lokalitetu kamenoloma „Stupari" u Stuparima u općini Kladanj;
Obrađivač: Ministarstvo privrede


6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Plan realizacije aktivnosti na inoviranju nastavnih planova i programa za srednje obrazovanje;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke


7. a) Razmatranje prijedloga i donošenje rješenja o imenovanju Komisije za zbrinjavanje zaposlenika za čijim radom je prestala potreba u školskoj 2020/21. godini iz oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje rješenja o imenovanju Drugostepene komisije za zbrinjavanje zaposlenika za čijim radom je prestala potreba u školskoj 2020/21. godini iz oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke


8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za popunu radnih mjesta na neodređeno vrijeme;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva


9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za prijem državnog službenika na period do tri mjeseca;
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja


10. Razmatranje prijedloga i donošenje Rješenja o imenovanju Komisije za provođenje postupka po javnom konkursu za izbor kandidata za nominiranje i imenovanje direktora Kantonalne uprave civilne zaštite Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ured Vlade

PREMIJER KANTONA

Prof. dr. Denijal Tulumović

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15