68.REDOVNA SJEDNICA VLADE KANTONA

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog Kantona", br. 7/05, 7/07 i 11/08), premijer Kantona


S A Z I V A
68. redovnu sjednicu Vlade Kantona koja će se održati u ponedjeljak
08.04.2013. godine sa početkom u 9,00 sati u sali za sjednice

Za sjednicu predlaže slijedeći:

D N E V N I  R E D

Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 67. redovne i 31. vanredne sjednice Vlade Kantona

1.Razmatranje i utvrđivanje prijedloga Budžeta Tuzlanskog kantona za 2013. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

2.Razmatranje i utvrđivanje prijedloga Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2013. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

3.Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg obračuna za 2012. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

4.Razmatranje Izvještaj o radu Ministarstva industrije, energetike i rudarstva za 2012. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva

5.Razmatranje Izvještaja o radu Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta za period januar – decembar 2012. godine;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

6.Razmatranje Izvještaja o radu Ministarstva zdravstva za 2012. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva

7.Razmatranje teksta Memoranduma o razumijevanju između Razvojnog programa Ujedinjenih naroda i Vlade TK;
Obrađivač: Ured premijera - Savjetnica premijera

8.Razmatranje teksta Memoranduma o razumijevanju između Vlade TK i Solarpark, Akcionarsko društvo, član Solar World – Group iz SR Njemačke;
Obrađivač: Ured premijera – Savjetnik Igor Rajner

9.Razmatranje Informacije o poduzetim aktivnostima sa Rudarskim institutom u Tuzli u vezi sa snimanjem trenutnog stanja objekta i potrebama rekonstrukcije zgrade Doma Vojske F BiH;
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave

10.Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prenosu stalnih sredstava;
Obrađivač: Ministarstvo razvoja i poduzetništva

11.Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti Kantonalnom tužilaštvu za prijem dva stručna savjetnika - pomoćnika tužioca;
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave

PREMIJER KANTONA
Sead Čaušević

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15