67.REDOVNA SJEDNICA VLADE KANTONA

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog Kantona", br. 7/05, 7/07 i 11/08), premijer Kantona


S A Z I V A
67. redovnu sjednicu Vlade kantona
koja će se održati u srijedu 27.03.2013. godine
sa početkom u 9,00 sati u sali za sjednice

Za sjednicu predlaže slijedeći:

D N E V N I  R E D

Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 66. redovne sjednice Vlade Kantona.

1.Razmatranje i utvrđivanje prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o sportu;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

2.Razmatranje Izvještaja o radu Pedagoškog zavoda TK za period januar – decembar 2012. godine;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta i Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona

3.Razmatranje polugodišnjeg izvještaja NLB Banke u Tuzli o stanju kredita iz sredstava ESCROW računa;
Obrađivač: NLB Banka d.d. Tuzla

4.Razmatranje Izvještaja o radu Kantonalnog štaba civilne zaštite za 2012. godinu;
Obrađivač: Kantonalni štab civilne zaštite

5.Razmatranje Plana rada i Finansijskog plana Direkcije cesta Tuzla za 2013. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja i Direkcija cestaTuzla

6.Razmatranje Informacije o pripremi za privatizaciju privrednih društava sa većinskim državnim kapitalom iz resorne oblasti;
Obrađivač: Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva i Kantonalna agencija za privatizaciju

7.Razmatranje Informacije o radu školskih odbora osnovnih i srednjih škola u 2012. godini;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

8.Razmatranje Izvještaja o radu Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice za period 01.01. – 31.12.2012. godine;
Obrađivač: Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice

9.Razmatranje Izvještaja o radu Ministarstva unutrašnjih poslova TK za 2012. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo unutrašnjih poslova

10.a) Razmatranje prijedloga i donošenje Pravilnika o educiranju učesnika u postupcima pripreme i provedbe projekata javno – privatnog partnerstva;
b)Razmatranje prijedloga i donošenje Pravilnika o kriterijima ocjene i odobravanja projekata javno – privatnog partnerstva;
c)Razmatranje prijedloga i donošenje Pravilnika o nadzoru provedbe projekata javno – privatnog partnerstva;
d)Razmatranje prijedloga i donošenje Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja Registra ugovora o javno – privatnom partnerstvu;
e)Razmatranje prijedloga i donošenje Pravilnika o utvrđivanju osnovnih kriterija i postupaka za izbor privatnog partnera;
f)Razmatranje prijedloga i donošenje Pravilnika o davanju saglasnosti za sklapanje ugovora o javno – privatnom partnerstvu;
Obrađivač: Ministarstvo razvoja i poduzetništva, Ministarstvo finansija i Komisija za koncesije

11.Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o načinu uplate i raspodjele sredstava ostvarenih prodajom stanova;
Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

12.Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Komisije za vođenje drugostepenog disciplinskog postupka za namještenike iz kantonalnih, općinskih i gradskih organa državne službe;
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave

13. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava JP „Šume Tuzlanskog kantona“ d.d. Kladanj;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

14.Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o pristupanju dodjeli koncesije i određivanju koncesora, povodom samoinicijativne ponude „POLO JUNIOR“ d.o.o. Kalesija;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

15.Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Program mjera za sprečavanje i otklanjanje pojave aflatoskina u mlijeku na području TK;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

16.Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspisivanju i utvrđivanju teksta Javnog oglasa za nominiranje i izbor kandidata za članove Školskog odbora iz reda osnivača u osnovnim i srednjim školama TK;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

17.Razmatranje Izjašnjenja na akt Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva;
Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

18.Razmatranje Godišnjeg plana aktivnosti iz oblasti Izrada politika i propisa kao dio Projekta razvoja kantonalne uprave Misije OSCE-a;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta i Ured Vlade

19.Kadrovska pitanja.

 

PREMIJER KANTONA
Sead Čaušević

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15