6.REDOVNA SJEDNICA VLADE TK

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 7/05, 7/07, 11/08 i 16/13), premijer Kantona

S A Z I VA
6. redovnu sjednicu Vlade Kantona koja će se održati u utorak 13.05.2014. godine
sa početkom u 09,00 sati u sali za sjednice u BKC TK

 

Za sjednicu predlaže sljedeći:

D N E V N I R E D


Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 4. redovne i 1. i 2. vanredne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona.

1. Razmatranje i utvrđivanje prijedloga Zakona o turističkoj djelatnosti;
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja

2. Razmatranje i utvrđivanje prijedloga Zakona o dopunama Zakona o porezu na imovinu, nasljeđe i poklon;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

3. Razmatranje i utvrđivanje nacrta Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju:
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

4. Razmatranje i utvrđivanje prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o proglašenju dijela područja planine Konjuh zaštićenim pejzažom "Konjuh";
Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

5. Razmatranje Statuta Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva i Zavod za javno zdravstvo TK

6. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva i Zavod zdravstvenog osiguranja TK

7. Razmatranje Informacije o stanju informatizacije u oblasti zdravstva na području Tuzlanskog kantona, sa prijedlogom mjera i aktivnosti;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva

8. Razmatranje Izvještaja o korištenju sredstava Posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća u 2013. godini;
Obrađivač: Kantonalna uprave civilne zaštite

9. Razmatranje Informacije o ostvarenim rezultatima poslovanja privrednih društava za period I – XII 2013. godine iz oblasti indistrije, energetike i rudarstva Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva

10. a) Razmatranje Izvještaja o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za period 01.01. – 31.12.2013. godine;
b) Razmatranje Izvještaja o utrošku tekuće rezerve Budžeta Tuzlanskog kantona za period 01.01. – 31.12.2013. godine;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

11. Razmatranje Izvještaja o radu Ministarstva razvoja i poduzetništva za 2013. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo razvoja i poduzetništva

12. Razmatranje Izvještaja o radu Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta za period januar – decembar 2013. godine;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

13. Razmatranje Izvještaja o realizaciji i efektima novčanih podrški u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji za 2013. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

14. Razmatranje Izvještaja o realizaciji Programa korištenja sredstava prikupljenih od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u 2013. godini;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

15. Razmatranje Inicijative za izmjene i dopune Zakona o poljoprivrednom zemljištu;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

16. Razmatranje Programa revitalizacije privrednog društva "Konjuh" Živinice;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

17. a) Razmatranje Izvještaja Stručnog tima za pokretanje proizvodnog procesa u privrednom društvu "Dita" d.d. Tuzla o do sada preduzetim radnjama i aktivnostima;
b) Razmatranje prijedloga Plana revitalizacije privrednog društva "Dita" d.d. Tuzla;
Obrađivač: Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva

18. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o pokretanju procesa izrade Strategije razvoja Tuzlanskog kantona za period 2016. – 2020. godina;
b) Razmatranje prijedloga i donošenje Rješenja o imenovanju Kantonalnog odbora za razvoj;
Obrađivač: Ured premijera

19. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluka o cilju realizacije Zaključka o mjerama štednje za 2014. godinu;
Obrađivač: Radni tim Vlade

20. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluka o usmjeravanju neplaniranih donacija u Budžet Tuzlanskog kantona za 2014. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

21. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o poništavanju Javnog oglasa za nominiranje kandidata za upražnjenu poziciju člana Upravnog odbora JU Narodno pozorište Tuzla, raspisivanju ponovnog Javnog oglasa i utvrđivanju teksta Javnog oglasa;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

22. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspisivanju Javnog oglasa za nominiranje/imenovanje člana Upravnog odbora Javne ustanove Arhiv Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

23. Razmatranje prijedloga ponude za finansiranje projekata od strane Fondacije Khalifa Bin Zayed Al Nahyan iz Abu Dabija;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

24. Razmatranje prijedloga i donošenje Rješenja o imenovanju Radne grupe za izradu prijedloga mjera i aktivnosti za racionalizaciju i unapređenje akademske i finansijske politike na JU Univerzitet u Tuzli;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

25. Razmatranje prijedloga i donošenje Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju članova Regulatornog tijela za vođenje Registra administrativnih postupaka koje vode organi uprave Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo razvoja i poduzetništva

26. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Program raspodjele sredstava subvencija za djecu, učenike i studente za 2014. godinu;
b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Program raspodjele sredstava privremenih, jednokratnih i drugih novčanih pomoći za 2014. godinu;
c) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Program raspodjele sredstava sa potrošačke jedinice "subvencija troškova prevencije ovisnosti o drogama za 2014. godinu";
d) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Program raspodjele sredstava za materijalno zbrinjavanje lica u stanju socijalne potrebe za 2014. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

27. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva razvoja i poduzetništva;
b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za sporazumno preuzimanje državnog službenika;
Obrađivač: Ministarstvo razvoja i poduzetništva

28. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Zavoda za pružanje pravne pomoći.
Obrađivač: Zavod za pružanje pravne pomoći

29. Kadrovska pitanja.

PREMIJER KANTONA
prof. dr. Bahrija Umihanić

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15