16. REDOVNA SJEDNICA VLADE KANTONA

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 7/05, 7/07 i 11/08) premijer Kantona

S A Z I V A
16. redovnu sjednicu Vlade Kantona koja će se održati u petak
24.01.2014. godine sa početkom u 9,00 sati u sali za sjednice

 

Za sjednicu predlaže sljedeći:

D N E V N I R E D

 

1. a) Razmatranje Informacije o ostvarenim rezultatima deminiranja i uništavanja neeksplodiranih ubojitih sredstava na području TK u 2013. godini;
b) Razmatranje Liste prioriteta deminiranja na području TK za 2014. godinu;
Obrađivač: Kantonalna uprava civilne zaštite

2. Razmatranje i utvrđivanje prijedloga Odluke o dugoročnom kreditnom zaduženju Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju kriterija za sufinansiranje troškova prijevoza učenika osnovnih škola za period januar – juni školske 2013/2014. godine i septembar – decembar školske 2014/2015. godine;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju značajnih događaja, datuma i ličnosti za TK;
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja

5. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o otpisima spornih potraživanja;
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja

6. Razmatranje prijedloga Anexa 11. Ugovora koji će se zaključiti između NLB banke Tuzla i Ministarstva za boračka pitanja;
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja

7. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o utvrđivanju uvjeta, kriterija i postupka za raspodjelu namjenskih sredstava iz ekoloških naknada;
b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o utvrđivanju uvjeta, kriterija i postupka za raspodjelu kapitalnih izdataka Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice;
Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

8. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Program raspodjele namjenskih sredstava Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice za 2014. godinu;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Program raspodjele kapitalnih izdataka Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice za 2014. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Rješenje Ministarstva, trgovine, turizma i saobraćaja o imenovanju Komisije za izradu daljinara na cestama TK;
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja

10. Razmtranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Pravila JU Međunarodna galerija portreta Tuzla;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

11. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ureda Vlade TK;
b)Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za sporazumno preuzimanje državnog službenika;
Obrađivač: Ured Vlade

12. Razmatranje teksta Ugovora o pretplati koji će se zaključiti između Vlade TK i Nezavisne novinske agencije ONASA;
Obrađivač: Ured premijera

13. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o dopunama Odluke o davanju saglasnosti za prijem u radni odnos;
b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za prijem zaposlenika - spremačica u radni odnos u JU Univerzitet u Tuzli;
c) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za prijem jednog državnog službenika u Ministarstvo za boračka pitanja;
d) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za popunu upražnjenog radnog mjesta u Službi Skupštine TK;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta, Ministarstvo za boračka pitanja, Služba Skupštine TK

14. Kadrovska pitanja.

PREMIJER KANTONA
Sead Čaušević

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15