TUZLANSKI KANTON OD JUČER NEMA IZVRŠNU VLAST

Kao rezultat odluka Skupštine Tuzlanskog kantona od 15. ovog mjeseca, kojim su smijenjeni Premijer i članovi Vlade Tuzlanskog kantona, ostaje činjenica da Tuzlanski kanton od jučer nema izvršnu vlast.
Kao što je već istaknuto, tim odlukama nisu precizirani pozicija, uloga, dužnosti i obaveze smijenjenih članova Vlade za period dok ne bude imenovana nova Vlada, što Tuzlanski kanton stavlja u fazu potpune blokade.

Opširnije...

SAOPŠTENJE

Suprotno brojnim odredbama Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona 15. maja 2013. godine održana je, u kasnim večernjim satima, sjednica Skupštine. Na toj sjednici Skupština je donijela Odluku o smjeni Premijera i Vlade TK. Sličnu odluku Skupština jedonijela i 13. marta ove godine. Vlada TK je i tada smatrala da ničim nije povrijedila Ustav i zakone Tuzlanskog kantona i Federacije Bosne i Hercegovine, te da smjena nije bila osnovana (član 191 Poslovnika Skupštine TK: „Lice koje bira, imenuje ili potvrdjuje Skupština, može biti smijenjeno od strane Skupštine ako ne vrši dužnost u skladu sa Ustavom, zakonom i u okviru datih ovlaštenja“).

Opširnije...

OBILJEŽEN 15. MAJ

Povodom obilježavanja 15.maja, jednog od najznačajnijih datuma u novijoj historiji Tuzle, brojne delegacije, među kojima i delegacija Vlade Tuzlanskog kantona položile su cvijeće i odale počast stradalim braniteljima ovog grada. Prema programu obilježavanja cvijeće je položeno u Ulici Armije RBiH, na Spomeniku poginulim braniteljima BiH i Tuzle, te spomen obilježjima na Slanoj Banji.

Opširnije...

DELEGACIJA IZVRŠNOG ODBORA UNICEF-A POSJETILA DISCIPLINSKI CENTAR

Delegacija Izvršnog odbora UNICEF-a koja od 14. do 17.04.2013. godine boravi u posjeti Bosni i Hercegovini, jučer je posjetila JU Disciplinski centar za maloljetnike Tuzlanskog kantona.

Kao primjer dobre prakse u BiH, tokom sastanka gostima je prezentiran sistem maloljetničkog pravosuđa na području Tuzlanskog kantona, zakonski okvir i postupanje u skladu sa međunarodnim standardima, dobra praksa saradnje vladinog i nevladinog sektora kao i rezultati implementiranih aktivnosti u okviru UNICEF-ovog projekta 'Zaštita djece izložene riziku i kontaktu sa zakonom u BiH“.

Opširnije...

INFORMACIJA

Vlada Tuzlanskog kantona u potpunosti razumije zahtjeve Kantonalnog odbora Saveza samostalnih sindikata BiH u pogledu isplate plaća i ostalih novčanih naknada korisnicima budžeta Tuzlanskog kantona, ali ističe i zakonsku nemogućnost da takvom zahtjevu udovolji, odgovor je Vlade Tuzlanskog kantona, shodno zaključcima sa prošlosedmičnog sastanka predstavnika Vlade Tuzlanskog kantona i sindikata budžetskih korisnika.Ovom prilikom Vlada Tuzlanskog kantona naglašava da pitanje isplate plaća i ostalih novčanih naknada budžetskim korisnicima nije u domenu slobodne dispozicije Vlade TK već u činjenici da za to trenutno ne postoje zakonski uslovi.Naime, Vlada TK je u potpunosti spremna da bez odlaganja i u predviđenim rokovima izvrši sve svoje zakonske obaveze prema korisnicima budžeta TK, kao i one koje proističu iz podzakonskih akata i sporazuma, međutim u situaciji u kojoj se nalazimo to trenutno nije moguće.

Opširnije...

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Inspekcijski nadzor zdravstvenih ustanova - apoteka

U  skladu  sa  programom  rada   Vlade  Tuzlanskog  kantona,  odnosno  programom  rada  Kantonalne  uprave  za  inspekcijske  poslove  Tuzlanskog  kantona,  integrirani timovi kantonalnih inspektora strukturirani od sanitarno-zdravstveno-farmaceutskog inspektora, inspektora rada,  inspektora  zaštite  na  radu i tržišno- turističkog  inspektora, tokom mjeseca aprila 2013. godine će pojačati kontinuirane aktivnosti inspekcijskog nadzora u  javnim  i  privatnim  zdravstvenim  ustanovama - apotekama  na  području  Tuzlanskog  kantona.  

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15