Podrška organizaciji međunarodne naučne konferencije o Genocidu u Srebrenici

Vlada Tuzlanskog kantona podržat će održavanje međunarodne naučne konferencije „Društvene posljedice genocida nad Bošnjacima u Srebrenici: Socijalni, ekonomski, demografski i kulturni razvoj Srebrenice (1995-2022)", koja će biti upriličena povodom obilježavanja dvadesetsedme godišnjice Genocida.

Rektori Konferencija Srebrenica 28 04 2022Konferencija će se održati u Tuzli, 15. novembra 2022. godine, a na Konferenciji će učestvovati eminentni naučnici i istraživači iz više zemalja svijeta. S tim u vezi, a imajući u vidu da Konferenciju organiziraju Univerzitet u Tuzli i Univerzitet u Sarajevu, te Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava u Sarajevu i Institut za istoriju Univerziteta u Sarajevu, premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić susreo se danas sa rektorom sarajevskog i rektoricom tuzlanskog univerziteta prof. dr. Rifatom Škrijeljom i prof. dr. Nerminom Hadžigrahić.

Premijer Halilagić je iskazao podršku organizaciji Konferencije, kao i kasnijem izdavanju Zbornika radova, a koji će ostati kao trajni skup naučnih gledišta na Genocid u Srebrenici.

„Prije svega Konferencija održava naučni interes za ovu tematiku, za istraživanje Genocida i njegove refleksije u sadašnjosti, a to je veoma bitno. Zbornik radova, koji iz nje proistekne, kao naučni dokument će nesumnjivo doprinijeti očuvanju kolektivnog pamćenja, ali i biti dobra baza koja objedinjava razna promišljanja i pomaže u realizaciji budućih naučnih istraživanja, te kreiranje budućih politika. S tim u vezi, a u potpunosti razumijevajući značaj održavanja ove konferencije, Vlada će podržati, kako održavanje nove konferencije tokom ove godine, tako i izdavanje Zbornika radova", kazao je premijer Halilagić, te dodao da očekuje da Konferencija ponudi i određene smjernice koje bi se mogle i praktično implementirati u Srebrenici, a koje bi doprinijele poboljšanju stanja i društvenih prilika u ovom kraju. Prije svega kao podloga i podrška za održivi povratak.

Uz premijera Halilagića današnjem sastanku prisustvovali su ministar obrazovanja i nauke Ahmed Omerović i savjetnik premijera TK Hasan Fehratović, dok je uz rektore sastanku prisustvovao i član Organizacionog odbora, direktor Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Rasim Muratović.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15