Općina Doboj Istok će u Vladi TK uvijek imati iskrenog partnera

Premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić je boravio danas u radnoj posjeti Doboj Istok. Nakon polaganja cvijeća i odavanja počasti na centralnom spomen obilježju, premijer se susreo sa načelnikom Općine Kemalom Bratićem. Susret je bio prilika da se premijer upozna sa najbitnijim razvojnim projektima u Doboj Istoku, vizijom razvoja, ali i problemima sa kojim se ova općina susreće.

Doboj Istok 08 06 04 2022U tom smislu premijer Halilagić je kazao da će Tuzlanski kanton, s ciljem istinskog, a ne samo deklarativnog ravnomjernog razvoja svih lokalnih zajednica, podržati razvojne projekte, pri čemu posebno vodeći računa o rubnim općinama.

„Kroz Program kapitalnih ulaganja radit ćemo na sanaciji školskih objekata, također, tu su i sredstva namijenjena za projekte zaštite okolice i energijske efikasnosti u općinama, a vodnim objektima i objektima vodoprivrede posvetit ćemo se kroz Program ulaganja vodnih naknada u oblast vodoprivrede. To su tri značajnija programa u kojima će svoje mjesto sigurno naći i Doboj Istok", kazao je danas premijer Halilagić.

Posjetu Doboj Istoku premijer je iskoristio i da posjeti privredno društvo DMDE d.o.o. Doboj Istok, jednog od lidera u oblasti transporta u Bosni i Hercegovini. Kako je danas rečeno ova kompanija raspolaže sa oko 100 transportnih jedinica , a osim poslovnih uspjeha odlika ove kompanije su brojni humani i društveno odgovorni projekti i aktivnosti koje Kompanije podržava.

Premijer Halilagić nije krio svoje zadovoljstvo onim što mu je u DMDE-u prezentirano, te je ponudio „ruku podrške" Vlade TK svim, a posebno onim privrednicima koji osim brige za svoje preduzeće ispoljavaju u jasnu brigu za društvenu zajednicu u kojoj egzistiraju.

Nakon radnog sastanka sa načelnikom Bratićem i posjete privrednom subjektu, premijer Halilagić je posjetio Udruženje „HO Međunarodni forum solidarsnosti – EMMAUS" i Prihvatni centar „Duje".

Tokom posjete premijer Halilagić detaljnije upoznao sa aktivnostima i potrebama Međunarodnog foruma, te se direktoru Foruma Hamzaliji Okanoviću zahvalio na sveukupnom društvenom angažmanu.

„EMAUS i Prihvatni centar „Duje" vrše jednu važnu društvenu funkciju, a to je smještaj mladih, bolesnih, starih i osoba sa posebnim potrebama. Radi se o veoma širokoj društvenoj djelatnosti i želja nam je da se ovom posjetom zahvalimo na njihovom društvenom doprinosu, s jedne strane i na nizu drugih humanitarnih aktivnosti koje su realizirali", rekao je premijer Halilagić, ističući da briga o djeci bez roditeljskog staranja, briga o starim i bolesnima, ne može biti samo briga Vlade Tuzlanskog kantona i donatora.

„To mora biti sistemski riješeno, odnosno u finansiranje boravka osoba u ovakvim centrima trebaju se snažnije uključiti i lokalne zajednice sa čijeg područja dolaze korisnici usluga ovog centra", zaključio je premijer Halilagić.

Na kraju sastanka istaknuto je da je povjerenje koje je izgrađeno sa donatorima, domaćim institucijama, ali i građanima omogućilo je da se kroz ovih više od 20 godina rada pruži pomoć za desetine hiljada ljudi kojima je ta pomoć bila potrebna. Sa mrežom ureda u Doboj Istoku, Sarajevu i Srebrenici i sa preko 200 uposlenika MFS EMMAUS danas predstavlja jednu od vodećih organizacija u nevladinom sektoru u našoj zemlji. Kao takvi u Vladi Tuzlanskog kantona uvijek će imati pruženu ruku i partnera koji ih razumije i sa kojim će ravnopravno nositi teret socijalne skrbi, rekao je na kraju posjete premijer Halilagić.


Doboj Istok 01a 06 04 2022
Doboj Istok 02 06 04 2022
Doboj Istok 03 06 04 2022
Doboj Istok 04 06 04 2022
Doboj Istok 05 06 04 2022
Doboj Istok 06 06 04 2022
Doboj Istok 07 06 04 2022
Doboj Istok 08 06 04 2022