Osigurati uslove za kvalitetniji rad i brži razvoj Sode Sisecam i svih privrednih društava

„Vlada Tuzlanskog kantona će svojim djelovanjem nastojati da osigura uslove za kvalitetniji rad i brži razvoj svih privrednih društava, među kojima Soda Sisecam zauzima posebno mjesto", kazao je danas premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić, tokom sastanka delegacija Kantonalne vlade i Uprave Sode Sisecam.

Soda Sisecam 01 23 03 2022Naime, kako je dalje rečeno, s obzirom na trenutnu situaciju i kretanja, kako na lokalnom, tako i na globalnom tržištu, Vlada saradnju sa svim privrednim subjektima u Tuzlanskom kantonu drži visoko na listi prioriteta. Pokazatelj takvog odnosa je i činjenica da je današnji sastanak organiziran odmah po zahtjevu Uprave Sode Sisecam. Imajući u vidu opredjeljenje i spremnost Vlade da pomogne razvoj privrede, Uprava Sode Sisecam je izrazila svoje zadovoljstvo, te je kao društveno odgovorna komapnija, koja prema riječima direktora Ozdemira, „živi sa svojim okruženjem", izrazila svoju spremnost da pomognu projekte posebno u obrazovnom sektoru u Tuzlanskom kantonu, a posebno oblasti obrazovanja kadrova hemijske struke.

Tokom sastanka generalni direktor Sode Mehmet Tekin Ozdemir je kazao da Soda ima stranog investitora, ali je ona bosanskohercegovačka kompanija koja dominantno koristi domaće sirovine i domaću radnu snagu, a svoj proizvod plasira na inostrana tržišta. Delegacija Vlade se zahvalila Sodi Sisecam na dosadašnjoj saradnji, te izrazila spremnost da u okviru posebnih radnih sastanaka, intenzivnom komunikacijom sa Sodom, ali i drugim privrednicima s jedne strane radi na stvaranju ambijenta za njihov dalji razvoj, ali i da ih, s druge strane, uključi u implementaciju društvenih aktivnosti u zajednici u kojoj privredna društva egzistiraju.

Osim premijera Halilagića i ministra Durakovića, današnjem sastanku su u ime Vlade TK prisustvovali i ministrica prostornog uređenja i zaštite okolice Anela Ajšić i ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Emir Begić sa saradnicima, a uz direktora Ozdemira, u ime Uprave Sode Sisecam sastanku su prisustvovali izvršni direktori Nihad Akeljić i Mirsad Husić.

„Vlada Tuzlanskog kantona će svojim djelovanjem nastojati da osigura uslove za kvalitetniji rad i brži razvoj svih privrednih društava, među kojima Soda Sisecam zauzima posebno mjesto", kazao je danas premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić, tokom sastanka delegacija Kantonalne vlade i Uprave Sode Sisecam.

Soda Sisecam 01 23 03 2022Naime, kako je dalje rečeno, s obzirom na trenutnu situaciju i kretanja, kako na lokalnom, tako i na globalnom tržištu, Vlada saradnju sa svim privrednim subjektima u Tuzlanskom kantonu drži visoko na listi prioriteta. Pokazatelj takvog odnosa je i činjenica da je današnji sastanak organiziran odmah po zahtjevu Uprave Sode Sisecam. Imajući u vidu opredjeljenje i spremnost Vlade da pomogne razvoj privrede, Uprava Sode Sisecam je izrazila svoje zadovoljstvo, te je kao društveno odgovorna komapnija, koja prema riječima direktora Ozdemira, „živi sa svojim okruženjem", izrazila svoju spremnost da pomognu projekte posebno u obrazovnom sektoru u Tuzlanskom kantonu, a posebno oblasti obrazovanja kadrova hemijske struke.

Tokom sastanka generalni direktor Sode Mehmet Tekin Ozdemir je kazao da Soda ima stranog investitora, ali je ona bosanskohercegovačka kompanija koja dominantno koristi domaće sirovine i domaću radnu snagu, a svoj proizvod plasira na inostrana tržišta. Delegacija Vlade se zahvalila Sodi Sisecam na dosadašnjoj saradnji, te izrazila spremnost da u okviru posebnih radnih sastanaka, intenzivnom komunikacijom sa Sodom, ali i drugim privrednicima s jedne strane radi na stvaranju ambijenta za njihov dalji razvoj, ali i da ih, s druge strane, uključi u implementaciju društvenih aktivnosti u zajednici u kojoj privredna društva egzistiraju.

Osim premijera Halilagića i ministra Durakovića, današnjem sastanku su u ime Vlade TK prisustvovali i ministrica prostornog uređenja i zaštite okolice Anela Ajšić i ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Emir Begić sa saradnicima, a uz direktora Ozdemira, u ime Uprave Sode Sisecam sastanku su prisustvovali izvršni direktori Nihad Akeljić i Mirsad Husić.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15