Trasu autoputa Tuzla – Brčko - Orašje prilagoditi potrebama razvoja

Planirana trasa autoputa Tuzla – Brčko – Orašje bila je tema današnje posjete premijera Federacije Bosne i Hercegovine Fadila Novalića Tuzlanskom kantonu.

Novalic trasa puta 04 08 03 2022Na sastanku sa premijerom Tuzlanskog kantona Irfanom Halilagićem, ministrom trgovine turizma i saobraćaja Mustafom Šakićem i ministricom prostornog uređenja i zaštite okolice Anelom Ajšić, gradonačelnicima Gradačca i Srebrenika Edisom Dervišagićem i Nihadom Omerovićem poslodavcima i privrednicima sa područja Gradačca i Srebrenika još jednom je podcrtana potreba za redefinisanje trase autoputa Tuzla – Brčko – Orašje. Ponovljeno je da trenutna trasa autoceste u zaobilazi interese privrede i građana ovih lokalnih zajednica i u značajnoj mjeri ograničava dalji razvoj. Također, rečeno je i da je prva dionica trase od Tuzle do Čanića nesporna, te da je podrška što skorijem početku radova na njenog izgradnji nesporna.
„Danas smo zaključili da izmjena trase autoceste ima političku podršku i Vlada Tuzlanskog kantona će, na osnovu inicijativa koje očekujemo iz gradskih vijeća Gradačca i Srebrenika tražiti očitovanje Skupštine Tuzlanskog kantona, te na osnovu odluke Skupštine pokrenuti proceduru izmjena i dopuna Prostornog plana TK, čime bi se stvorili preduslovi za izmjenu trase i izradu nove projektne dokumentacije. Sve ostale aktivnosti u vezi sa projektovanjem i realizacijom realiziraju federalne institucije i JP Autoceste FBiH, ali učinit ćemo sve što je u našoj moći da, dok traju radovi na prvoj dionici Tuzla – Čanići, koja nije sporna, radimo na približavanju nove trase interesima Srebrenika i Gradačca", kazao je premijer Halilagić.
„Danas smo vidjeli da postoji volja, postoje i neke tehničke pretpostavke, a izgleda i ekonomska opravdanost da se ova trasa izmijeni i da ide bliže naseljenim mjestima Srebreniku i Gradačcu i dalje prema Brčkom. Budući da je Vlada FBiH, preko JP Autoceste FBiH 6. januara otvorila projekat i 7,5 miliona KM troši na izradu Idejnog i Glavnog projekta ove dionice u blizini Tuzle, sada nam treba politička odluka da li će se trasa mijenjati ili ne, kako bi to mogli uvrstiti u projekat, te uvažiti i lokalne interese. Mi čvrsto stojimo iza Tuzlanskog kantona i nastojimo da se uspostavi jedna kontinuirana politika, naročito u ekonomskom smislu", kazao je premijer Federacije BiH Fadil Novalić, dodajući da će Federalna vlada pomoći će da se ispoštuje iskazana težnja za putnom i željezničkom deblokadom Tuzlanskog kantona.
Konačan cilj je postići da izgradnja autoputa Tuzla – Brčko – Orašje, bude potpuno u funkciji građana i privrede Tuzlanskog kantona.
„Ranije predviđena trasa uopće ne odražava potrebe niti privrede, niti života lokalnih zajednica Srebrenika i Gradačca. Ta trasa bi zaobišla sve proizvodne, trgovačke i druge kapacitete Srebrenika, te ih anulirala. Ona ne da ne bi pomogla, nego bi i odmogla, jer bi svi konzumenti iz EU zaobilazili teritorije i Srebrenika i Gradačca. Zbog toga treba revidirati trenutnu trasu i prilagoditi je potrebama života", kazao je gradonačelnik Grada Srebrenika Nihad Omerović.
U prilog ovoj inicijativi govori i činjenica da je Gradačac druga lokalna zajednica po visini izvoza u FBiH, da je izvoz sa područja Gradačca u protekloj godini dostigao gotovo 450 miliona KM, što je za skoro 100 miliona više u odnosu na prethodnu 2020. godinu, te bi se kvalitetnijim povezivanjem na savremenu putnu mrežu stvorili preduslovi za još brži razvoj kako Gradačca i Srebrenika, tako i Gračanice, pa i cijelog Tuzlanskog kantona.

 

 

Novalic trasa puta 02a 08 03 2022
Novalic trasa puta 02 08 03 2022
Novalic trasa puta 03 08 03 2022
Novalic trasa puta 04 08 03 2022

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15