Premijer Hodžić nagovijestio socijalni program zbrinjavanja radnika Zaharexa

Delegacija Vlade Tuzlanskog kantona, predvođena premijerom Kantona Kadrijom Hodžićem, posjetila je danas pogone kompanije Zaharex u Srebreniku, koji su sinoć bili zahvaćeni požarom. Na požarištu je golim okom vidljiva značajna šteta, a vlasnici i direktor kompanije procjenjuju da se radi o višemilionskim gubicima.

Zaharex 01 14 10 2021Ipak fokus razgovora usmjeren je prema socijalnom aspektu i zaštiti uposlenika. Kako bi ublažili posljedice ovog događaja i Vlada Kantona će nastojati organizirati program socijalnog zbrinjavanja uposlenika koji će, nažalost, zbog izvjesnog smanjenja obima poslovanja Kompanije na određeni period ostati bez zaposlenja.

„Tu smo da prije svega pokažemo podršku i solidarnost sa uposlenicima Zaharexa. Tu smo da im pokažemo da nisu sami. Nastojat ćemo da u saradnji sa Gradom Srebrenikom izradimo program socijalnog zbrinjavanja radnika koji će nažalost ostati bez posla. Također radićemo i na aktiviranju poduzetničke solidarnosti kako bismo jedan dio ovih uposlenika na određeni period uposlili u drugim preduzećima. To su naše obaveze prema ovom preduzeću koje je do sada ispoljavalo značajan stepen društvene odgovornosti", kazao je premijer Hodžić.


Vlasnici i direktor Kompanije procjenjuju da bi, od ukupno oko 150 zaposlenih, bez posla do saniranja štete i ponovnog početka proizvodnje moglo ostati oko 60 radnika.

„Uz materijalnu štetu, koja je ogromna, najviše smo zabrinuti za naše radnike. Njih oko 60 će, uništenjem ove proizvodne linije, privremeno biti bez zaposlenja. Već razmatramo mogućnosti da dio radnika rasporedimo na druge poslove, a za jedan dio njih nastojat ćemo da im pomognemo u zbrinjavanju jer na njih računamo da će nam trebati onog dana kad ponovno pokrenemo proizvodnju", kazao je direktor firme „Zaharex" Mirnes Mehmedović.

Uz premijera Hodžića u današnjoj posjeti delegaciju Vlade su činili i ministar rada, socijalne politike i povratka Esad Džidić i ministar kulture, sporta i mladih Zlatan Muratović.

Delegacija Vlade Tuzlanskog kantona, predvođena premijerom Kantona Kadrijom Hodžićem, posjetila je danas pogone kompanije Zaharex u Srebreniku, koji su sinoć bili zahvaćeni požarom. Na požarištu je golim okom vidljiva značajna šteta, a vlasnici i direktor kompanije procjenjuju da se radi o višemilionskim gubicima.

Zaharex 01 14 10 2021Ipak fokus razgovora usmjeren je prema socijalnom aspektu i zaštiti uposlenika. Kako bi ublažili posljedice ovog događaja i Vlada Kantona će nastojati organizirati program socijalnog zbrinjavanja uposlenika koji će, nažalost, zbog izvjesnog smanjenja obima poslovanja Kompanije na određeni period ostati bez zaposlenja.

„Tu smo da prije svega pokažemo podršku i solidarnost sa uposlenicima Zaharexa. Tu smo da im pokažemo da nisu sami. Nastojat ćemo da u saradnji sa Gradom Srebrenikom izradimo program socijalnog zbrinjavanja radnika koji će nažalost ostati bez posla. Također radićemo i na aktiviranju poduzetničke solidarnosti kako bismo jedan dio ovih uposlenika na određeni period uposlili u drugim preduzećima. To su naše obaveze prema ovom preduzeću koje je do sada ispoljavalo značajan stepen društvene odgovornosti", kazao je premijer Hodžić.


Vlasnici i direktor Kompanije procjenjuju da bi, od ukupno oko 150 zaposlenih, bez posla do saniranja štete i ponovnog početka proizvodnje moglo ostati oko 60 radnika.

„Uz materijalnu štetu, koja je ogromna, najviše smo zabrinuti za naše radnike. Njih oko 60 će, uništenjem ove proizvodne linije, privremeno biti bez zaposlenja. Već razmatramo mogućnosti da dio radnika rasporedimo na druge poslove, a za jedan dio njih nastojat ćemo da im pomognemo u zbrinjavanju jer na njih računamo da će nam trebati onog dana kad ponovno pokrenemo proizvodnju", kazao je direktor firme „Zaharex" Mirnes Mehmedović.

Uz premijera Hodžića u današnjoj posjeti delegaciju Vlade su činili i ministar rada, socijalne politike i povratka Esad Džidić i ministar kulture, sporta i mladih Zlatan Muratović.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15