Vlada TK objavila javne pozive za sportske stipendije i podršku mladima

Vlada Tuzlanskog kantona je objavila javne pozive za dodjelu sportskih stipendija za 2021. godinu i za odabir korisnika u okviru programa podrške mladima.
Kada je u pitanju podrška mladima radi se o tri programa, a to subvencioniranje kamata na kredite za stambeno zbrinjavanje mladih, subvencioniranje troškova mladima za smještaj i boravak djece u predškolskim ustanovama i finansiranje i sufinansiranje projekata omladinskih udruženja.

Sve potrebne detalje i prijave obrasce zainteresirane osobe mogu preuzeti sa web stranice Vlade Tuzlanskog kantona.
U okviru programa za dodjelu sportskih stipendija, Kantonalna vlada i Ministarstvo kulture, sporta i mladih su osigurali 80.000,00 KM, a stipendije su namijenjene sportistima koji su ostvarili zapažene ili perspektivne sportske rezultate ili sportske rezultate specijalne olimpijade, i sportistima - učenicima koji su se takmičili na Malim olimpijskim igrama Tuzlanskog kantona i zvaničnim školskim takmičenjima organizovanim na nivou FBiH. Pravo na dodjelu stipendije nemaju osobe koje se takmiče u kategoriji mlađoj od 14 godina, osim ako se radi o sportsti-učeniku, osobe koje u okviru sportske organizacije obavljaju funkciju trenera ili drugog stručnog lica, osobe koje imaju potpisan profesionalni ugovor sa određenom sportskom organizacijom, kojima je, od strane evropske i svjetske sportske federacije izrečena pravosnažna mjera zabrane takmičenja, te osobe kojima je izrečena pravosnažna kazna zbog kršenja antidoping pravila.

U okviru programa Podrška mladima Vlada i Ministarstvo su osigurali ukupno 240.000,00 KM, od čega do 125.000,00 KM za subvencioniranje kamata na kredite za stambeno zbrinjavanje mladih, do 80.000,00 KM za subvencioniranje troškova mladima za smještaj i boravak djece u predškolskim ustanovama i do 35.000,00 KM za finansiranje i sufinansiranje projekata omladinskih udruženja.

Javni poziv za dodjelu sportskih stipendija za 2021. godinu je otvoren do 30.septembra 2021. godine, dok je javni poziv za odabir korisnika u okviru programa podrške mladima otvoren do 02. oktobra 2021.godine.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna