Premijer Hodžić i ministar Ahmetović posjetili memorijalne centre i Opštinu Srebrenica

S ciljem odavanja dužnog poštovanja žrtvama genocida premijer Tuzlanskog kantona Kadrija Hodžić i ministar za boračka pitanja TK Fedahija Ahmetović, danas su sa predstavnicima boračkih saveza i udruženja posjetili memorijalne centre u Veljacima i Potočarima. 

Veljaci 01a 03 09 2021I ova posjeta doprinos je razvijanju kulture sjećanja, ali i pomirenju i suživotu naroda u Bosni i Hercegovini.

„Genocid i bilo koji zločin, ne može, ne treba, i ne smije biti generalizovan i ne smije biti pripisan cijelom narodu. Počinioci zločina imaju svoje ime i prezime i kao individue, trebaju i moraju da odgovaraju za ono što su učinili. Nova pokoljenja ne treba i ne smiju da nose taj teret na svojim leđima. Zbog njih danas, sjećajući se svega onoga što se ranije dešavalo i opominjući, ipak treba da gledamo u budućnost", kazao je premijer Hodžić i dodao da Memorijalni centar Srebrenica – Potočari, Memorijalni centar u Veljacima, ali i drugi centri i stratišta podsjećaju i opominju da ksenofobija i nacionalizam mogu dovesti do nasilja nezamislivih razmjera i da imaju ogromnu važnost u podizanju javne svijesti o tragičnim događajima iz jula 1995. godine, o sudbini nevinih žrtava.

„Ovi memorijalni centri, mezarja i spomen sobe, zajedno sa svim fotografijama i dokumentima koji su izloženi vjeran su i vrijedan dokaz koji svjedoči o masovnosti zločina. Tu ulogu memorijalnih centara Vlada Tuzlanskog kantona dobro razumije i zato konstantno dajemo podršku njihovom radu", zaključio je premijer Hodžić.

Ministar Ametović ovom prilikom je pripadnike boračke populacije podsjetio na sve one projekte koje Tuzlanski kanton realizira s ciljem podrške boračkoj populaciji, akcentirajući da, posmatrajući u odnosu na iznose budžeta, Tuzlanski kanton izdvaja procentualno najveći iznos za podršku boračkoj populaciji.

Nakon posjete memorijalnim centrima premijer Hodžić se susreo sa načelnikom Opštine Srebrenica Mladenom Grujičićem. Bila je ovo prilika da se razgovara o povratku, uslovima života povratnika, ali i načinima na koje Tuzlanski kanton, zajedno sa Opštinom može pomoći u podizanju kvalitete života povratnika u Srebrenicu, ali i uopće kvalitetnijem životu građana u Srebrenici. Ovom prilikom izraženo je i očekivanje da i Opština pruži dodatnu podršku povratničkoj populaciji, što će u značajnoj mjeri opravdati i dodatna izdvajanja Tuzlanskog kantona za ove namjene.

„Vrijeme je da mijenjamo paradigmu naših odnosa. Vrijeme je da stanovništvo dođe na put dobrog življenja. Iz današnjeg razgovora jasna je poruka spremnosti srebreničkih struktura da privlačenjem investicija i stvaranjem novih poslovnih kontakata i veza poboljšamo ambijent življenja i kvalitet svih građana Srebrenice, bez obzira na njihovu nacionalnu pripadnost", kazao je premijer Hodžić i dodao da će u narednom periodu Opština i Kanton i dalje raditi na realizaciji zajedničkih, kako kratkoročnih oblika pomoći, tako i osmišljavanju nekih novih dugoročnih programa podrške.

„Danas smo zahvalni premijeru Hodžiću na pruženoj ruci za buduće projekte saradnje i ponudama koje su nam danas izložene. U tom smislu vrlo brzo ćemo uspostaviti kontakte sa Gradom Tuzlom i Tuzlanskim kantonom kako bi smo došli u posjet, te predložili neke naše ideje i projekte koji bi doprinijeli kvalitetu života svih građana Srebrenice. Tu saradnju kasnije možemo širiti i na druge kantone i druge gradove. Time možemo pokazati i biti primjer kako može i treba da funkcioniše cijela Bosna i Hercegovina", riječi su načelnika Opštine Srebrenica Mladena Grujičića.


Srebrenica 02 03 09 2021
Srebrenica 03 03 09 2021
Srebrenica 04 03 09 2021
Veljaci 01 03 09 2021
Veljaci 01a 03 09 2021
Veljaci 02 03 09 2021
Veljaci 04 03 09 2021