Delegacija Vlade TK sastala se sa sindikatima obrazovanja

Premijer Tuzlanskog kantona i ministar obrazovanja i nauke TK Elvis Baraković sastali su se danas sa predsjednicima Sindikata osnovnog i srednjeg obrazovanja Tuzlanskog kantona.

sastanak sa sindikatima obrazovanjaRiječ je o uvodnom sastanku za otvaranje pregovora o materijalno pravnom statusu zaposlenih u osnovnom i srednjem obrazovanju i kulturi između Vlade Tuzlanskog kantona i Sindikata obrazovanja.

Ovom prilikom je dogovoreno da će se u narednom periodu formirati pregovarački timovi Kantonalne vlade i oba Sindikata, te da će ubrzo započeti socijalni dijalog. Konstatovano je da status zaposlenih u obrazovanju i kulturi nije zadovoljavajući, te da će shodno realno raspoloživim ekonomsko-socijalnim trendovima on biti unaprijeđen.Sastanku su prisustvovali predsjednik Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture FBiH i TK Admir Terzić i predsjednik Samostalnog sindikata radnika osnovnog odgoja i obrazovanja TK, Sumedin Kulović.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna