Podrška angažmanu RGGF-a u procesu traganja za nestalim osobama

Premijer Tuzlanskog kantona Kadrija Hodžić i ministar za rad, socijalnu politiku i povratak Esad Džidić primili su danas u posjetu predstavnike Instituta za nestale osobe BiH Međunarodnog komiteta Crvenog krsta/križa i Međunarodnog reziduanog mehanizma za kaznene sudove.

RGGF Trazenje nestalih 07 04 2021Kako je rečeno, Institut je prepoznao kapacitete i kvalitetu Rudarsko – geološko – građevinskog fakulteta (RGGF) Univerziteta u Tuzli, a što bi se u značajnoj mjeri moglo iskoristiti u procesu traganja za nestalim osobama i pronalasku grobnica sa posmrtnim ostacima osoba nestalih u Bosni i Hercegovini.

„Konvencionalne metode su skoro pa iscrpljene i aktualna situacija zahtijeva pronalazak novih metoda i tehnologija, te podizanje ovog procesa na jedan viši nivo. Nivo koji podrazumijeva korištenje savremenih informacionih tehnologija. U tom smislu pomoć eksperata sa Fakulteta i upotreba tehnologije kojom raspolažu, smatramo da bi nam mogla pomoći u ostvarivanju našeg cilja", kazao je danas član Kolegija Instituta za traženje nestalih lica Nikola Perišić.

Današnjem sastanku prisustvovao je i dekan RGGF-a Kemal Gutić, te je pojasnio da Fakultet između ostalog raspolaže LIDAR tehnologijom i opremom za lasersko skeniranje površina, koja bi potencijalno mogla pomoći u traženju ljudskih posmrtnih ostataka u zemlji.

Realizacija ovog projekta i njegovo sistematsko proširenje može rezultirati da RGGF, UNTZ i Tuzlanski kanton u cjelini budu pionir u ovoj oblasti u svjetskim okvirima, složili su se danas Preišić, šef delegacije Međunarodnog komiteta Crvenog krsta u Sarajevu Elmir Camić i šef Ureda Međunarodnog rezidualnog mehanizma za kaznene sudove Wojdyla Zbigniew.

Premijer Hodžić se gostima zahvalio na angažmanu i posvećenosti traganju za nestalim osobama.

„To je jedan izuzetno human cilj i Vlada Tuzlanskog kantona cijeni angažman svih institucija i pojedinaca koji djeluju na ostvarivanju ovog cilja. U tom svjetlu Vlada Tuzlanskog kantona podržava angažman Fakulteta, stručnog osoblja i tehničko – tehnoloških sredstava, u okvirima ovog zadatka", zaključio je danas premijer Hodžić.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna