IMENOVANA VLADA TUZLANSKOG KANTONA

Skupština Tuzlanskog kantona imenovala je danas Premijera i članove Vlade Tuzlanskog kantona.
Većinom glasova novoformirane parlamentarne većine, koju će u narednom periodu Skupštini Tuzlanskg kantona činiti zastupnici Socijaldemokratske partije BiH, Bosanskohercegovačke patriotske stranke, Narodne stranke radom za boljitak i Hrvatske demokratske zajednice BiH na funkciju Premijera Tuzlanskog kantona ponovno je imenovan Sead Čaušević. Ministar trgovine, turizma i saobraćaja je Senaid Hadžić (BPS),

 

03062013 VTK.v

Ministar zdravstva Nermina Hadžigrahić (BPS), Ministar za boračka pitanja Ibrahim Salihović (BPS), Ministar za rad, socijalnu politiku i povratak Samir Ništović (BPS), Ministar industrije, energetike i rudarstva Željko Knežiček (NSRZB), Ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Edin Ajanović (NSRZB), Ministar finansija Alisa Bijedić (SDP), Ministar pravosuđa i uprave Alen Taletović (SDP), Ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta Adem Šehidić (SDP), Ministar razvoja i poduzetništva Petar Simić (SDP), Ministar unutrašnjih poslova Zoran Teofilović (SDP), Ministar prostornog uređenja i zaštite okolice Božo Antunović (HDZ).

Odjeljenje za informisanje

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15