Prijem za direktora kompanije Zaharex

Obavještavamo vas da će premijer Tuzlanskog kantona Kadrija Hodžić, u ponedjeljak (27.decembra), upriličiti prijem za direktora kompanije Zaharex.

Prijem će biti upriličen u 11 sati i 30 minuta u Kabinetu premijera TK.

Tokom sastanka kamermani i fotografi će u prvih 5 minuta imati priliku za snimanje, a po završetku sastanka (okvirno u 12:00 sati) učesnici sastanka će dati izjave za medije.

Sufinansiranje projekata rekonstrukcije i opremanja sportskih objekata

Ministar za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona Zlatan Muratović sa gradonačelnikom i načelnicima Gračanice, Lukavca i Kladnja te direktorima javnih preduzeća i ustanova i predstavnicima sportskih klubova potpisat će ugovore u petak, 24.12.2021. godine kojima će biti realizirani projekti rekonstrukcije i opremanja sportskih objekata.

Potpisivanje će biti upriličeno u prostorijama Vlade Tuzlanskog kantona, sa početkom u 12:00 sati, a predviđeno je da činu potpisivanja prisustvuje i premijer TK Kadrija Hodžić.

Radi se o projektima rekonstrukcije i opremanja sportskih objekata koji za cilj imaju ostvarivanje javnog interesa u sportu kroz podsticanje i obezbjeđenje uslova za obavljanje i razvoj sportskih djelatnosti.

Pozivamo vas da pratite ovaj događaj i o tome izvijestite javnost.

Podjela novogodišnjih paketića

Obavještavamo vas da će delegacija Vlade Tuzlanskog kantona, predvođena premijerom Kadrijom Hodžićem, uručiti sutra (petak 24. decembra 2021. godine) novogodišnje paketiće za djecu trenutno smještenu na Dječjoj klinici UKC-a Tuzla (u 09:00 sati), štićenicima Doma za djecu bez roditeljskog staranja (u 9 sati i 30 minuta) i JU Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju Tuzla (u 10 sati).

Pozivamo vas da pratite ovu aktivnost i o tome izvijestite javnost.

55. REDOVNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA

Obavještavamo vas da će u utorak, 21.12.2021. godine u povodu održavanja 55. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona u ovom sazivu biti održana konferencija za medije.

Konferencija će biti održana u Sali za PRESS Vlade TK sa početkom u 11 sati i 30 minuta.

U prilogu vam dostavljamo i Saziv za sjednicu sa prijedlogom Dnevnog reda.

S obzirom da će sjednica Vlade početi nakon što završi sjednica Kolegija Vlade nismo u mogućnosti precizirati tačan termin početka sjednice.

Za sve dodatne informacije, te ukoliko imate potrebu da se na konferenciji obrati predstavnik određenog ministarstva molimo vas da kontaktirate Odjeljenje za informisanje Vlade Tuzlanskog kantona.

Prijem za predstavnike privrednih subjekata iz oblasti saobraćaja i prijevoza putnika

Obavještavamo Vas da će u ponedjeljak (20.12.2021.godine) ministar trgovine, turizma i saobraćaja TK Hamza Bešić i premijer Tuzlanskog kantona Kadrija Hodžić upriličiti prijem za predstavnike privrednih subjekata iz oblasti saobraćaja i prijevoza putnika, a koji su dobili pomoć za prevazilaženje poteškoća u poslovanju uzrokovanih panedmijom COVID – 19.

Prijem će biti upriličen u 11 sati u Sali za sjednice Vlade TK, a nakon prijema planirano je da učesnici daju i izjave za medije.

Pozivamo vas da pratite ovaj događaj i o tome izvijestite javnost 

 

Potpisivanje ugovora za realizaciju projekata ulaganja sredstava u oblast vodoprivrede

Obavještavamo Vas da će sutra (petak, 17.12.2021.godine) ministar poljoprivrede, đumarstva i vodoprivrede TK Vahidin Smajlović sa gradonačelnicima Gradačca, Gračanice, Živinica i Srebrenika, te načelnicima općina Doboj Istok i Čelić potpisati ugovore za realizaciju projekata ulaganja sredstava u oblast vodoprivrede.

Potpisivanje će biti upriličeno u Sali za sjednice Vlade TK, sa početkom u 13 sati i 30 minuta, a nakon potpisivanja planirano je da potpisnici daju i izjave za medije.

Predviđeno je da činu potpisivanja prisustvuje i premijer Tuzlanskog kantona Kadrija Hodžić.

Pozivamo vas da pratite ovaj događaj i o tome izvijestite javnost.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15