Pozdrav gospodo pitanje dali ja imam pravo kao demobilisani borac armije bosne i hecegovine pravo na nepovratni kredit za borce koji boravim u RS ,u janji i đe dase obratimo za to?

Vaše ime i prezime: Vahidin Terzimustafic
Vaše pitanje: Pozdrav gospodo pitanje dali ja imam pravo kao demobilisani borac armije bosne i hecegovine pravo na
nepovratni kredit za borce koji boravim u RS ,u janji i đe dase obratimo za to?

 

Odgovor:

Poštovani,

Kao demobilisani borac, povratnik u prijeratno mjesto prebivališta, Republiku Srpsku, pravo na pomoć u stambenom zbrinjavanju ostvarujete u skladu sa članom 27. Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica, odnosno da to pravmo mozete ostvariti samo putem Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona.

Takodjer obavjestavamo Vas da Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak pomoć za izgradnju-adaptaciju stambenih jedinica i održiv povratak, isključivo daje putem Javnog poziva koji je raspisuje svake kalendarske godine u zavisnosti od raspoloživih sredstava a u skladu sa utvrđenim općim i posebnim kriterijima predviđenim Pravilnikom o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za dodjelu sredstava na ime održivog povratka i sanacije i izgradnje stambenih jedinica a pravo učešća na Javni poziv imaju kategorije koje imaju status povratnika, izbjeglih i raseljenih lica.
Prednosti populacije, demobilisanih boraca i njihovih članova porodice, predviđene Zakonom, su ugrađene u navedeni Pravilnik po kojem se odabiraju i rangiraju aplikanti prijavljeni na Javni poziv.

Vlada TK-a, u Budžetu za 2016. godinu, nije planirala sredstva za izgradnju-sanaciju stambenih jedinica, te vam stoga predlažemo da pratite naše aktivnosti u narednom periodu i po eventualnoj objavi Javnog poziva na vrijeme prikupite i priložite dokumentaciju koja će biti precizirana u kriterijima Javnog poziva.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15