Odgovori na pitanja

Želimo da zajednički poboljšamo rad Ministarstva obrazovanja nauke kulture i sporta, a od značaja su za život i rad svih stanovnika Tuzlanskog kantona. Sa zadovoljstvom primamo sva Vaša pitanja i trudimo se na njih pravodobno odgovoriti.

 

Da li tehničko osoblje koje je zaposleno u osnovnim školama ima pravo da bira i da bude birano za članove školskog odbora ispred reda zaposlenika?

Vaše ime : HARIZ
Vaše pitanje: Poštovani želio bih da mi odgovorite, da li tehničko osoblje koje je zaposleno u osnovnim školama ima pravo da bira i da bude birano za članove školskog odbora ispred reda zaposlenika. Ako ima pravo, na koji način bi ih direktor pozvao na sijednicu Nastavničkog vijeća, jer po važećem Zakonu o osnovnom odgoju i obrazovanju, kao i izmjenama i dopunama zakona je regulisano da na sijednici Nastavničkog vijeća se biraju i predlažu kandidati za školski odbor ispred reda zaposlenika.U najnovijim izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju TK mogućnost ostalim zaposlenicima koji nisu članovi Nastavničkog vijeća dato je pravo da mogu biti birani i predlagani ispred kolektiva za člaove školskog odbora,ali im nije data mogućnost da mogu oni birati ,prisustvovati,i predlagati.Molim vas da ovo pojasnite,jer postoji dosta nelogičnosti,kao i kršenja osnovnih ljudskih prava da bira i da bude biran.

Opširnije...

Zanima nas do kada treba da podnesemo izvještaj i kome?

Vaše ime : Reso
Vaše pitanje: Poštovani, naše udruženje je jedno od korisnika raspodjele sredstava po javnom pozivu za organizacije i udruženja Tuzlanskog kantona za 2008. godinu, jedan dio sredstava nije jos doznaeen. Zanima nas do kada treba da podnesemo izvještaj i kome, einjenica je da su sredstva poprilieno kasnila te smo dio svojih aktivnosti vezanih za projekt finasirali iz drugi izvora. Završni racun je je predan a i izvještaj prema opaini. U.G. RADIO KLUB "STJEPAN POLJE"

Opširnije...

Da li je Uputstvo o bodovanju kandidata prilikom prijema na radno mjesto pedagoga u školi,zakonsku utemeljeno, i zašto u svakoj školi imamo različit broj bodova. Na koju adresu da se obratimo kada znamo da postoji neregularnost prilikom prijema i da je ka

Vaše ime : Lejla Ćatić
Vaše pitanje : Da li je Uputstvo o bodovanju kandidata prilikom prijema na radno mjesto pedagoga u školi,zakonsku utemeljeno, i zašto u svakoj školi imamo različit broj bodova. Na koju adresu da se obratimo kada znamo da postoji neregularnost prilikom prijema i da je kandidat rimljen preko "veze" a ne na osnovu bodovne liste . Molim vas da mi odgovorite gdje se mogu obratiti jer su me u inspekciji rada vratili kazu da to nije njohva nadležnost. Molim što prije odgovor.

Opširnije...

Gdje mogu pronaći na Vašem webu pronaći Upustvo Ministarstva o bodovanju kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa u osnovnim i srednjim školama? Hvala!

Vaše ime : Selmir Čičkušić
Vaše pitanje : Gdje mogu pronaći na Vašem webu pronaći Upustvo Ministarstva o bodovanju kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa u osnovnim i srednjim školama? Hvala!

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15