Odgovori na pitanja

Želimo da zajednički poboljšamo rad Ministarstva obrazovanja nauke kulture i sporta, a od značaja su za život i rad svih stanovnika Tuzlanskog kantona. Sa zadovoljstvom primamo sva Vaša pitanja i trudimo se na njih pravodobno odgovoriti.

 

Ako rad studenta u nastavi smatrate instruktivnom nastavom, kako definišete rad nastavnika jednog predmeta na poslovima nastavnika drugog predmeta u skladu s NPP

Vaše ime : Esma
Vaše pitanje: Ako rad studenta u nastavi smatrate instruktivnom nastavom, kako definišete rad nastavnika jednog predmeta na poslovima nastavnika drugog predmeta u skladu s NPP

Opširnije...

Na koji način konjički klub može biti uvršten u program raspodjele sredstava za sufinansiranje u oblasti tjelesne kulture i sporta TK za 2012.godinu.

Vaše ime : Senahid
Vaše pitanje: Na koji način konjički klub može biti uvršten u program raspodjele sredstava za sufinansiranje u oblasti tjelesne kulture i sporta TK za 2012.godinu.
Resor: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
Odgovor: Poštovani,
Konjički klub može biti uvršten u Program raspodjele sredstava za sufinansiranje u oblasti tjelesne kulture i sporta TK za 2012. godinu, ukoliko se prijavi na Javni poziv za sufinansiranje programa/projekata sportskih organizacija i ostvarivanje javnog interesa Tuzlanskog kantona u oblasti tjelesne kulture i sporta za 2012. godinu, pri tome vodeći računa da zadovoljava sve kriterije propisane Javnim pozivom. Za više informacija posjetite web stranicu www.monkstk.ba

Pokusavam nostrificirati diplomu Medicinske skole pa sam 1994.godine dobila potvrdu od skole sa jednim fondom sati koji su realizovani kroz nastavu,prije par dana dobila sam potvrdu sa kompletnim fondom sati realizovanih tokom skolovanja.

Vaše ime : maja
Vaše pitanje: Poštovani, pokusavam nostrificirati diplomu Medicinske skole pa sam 1994.godine dobila potvrdu od skole sa jednim fondom sati koji su realizovani kroz nastavu,prije par dana dobila sam potvrdu sa kompletnim fondom sati realizovanih tokom skolovanja.Obje potvrde su izdate u Medicinskoj skoli ali se razlikuju. Znam da je ova posljednja ispravna i potpuna ali mi je potrebna potvrda od nadleznog organa (ja nemam pravu informaciju tko je nadlezan za to ali svakako mislim da je to Ministarstvo za obrazovanje sa sjedistem na Slatini 2,ministar Nadja Avdibasic Vukadinovic),(mozda i skola ali u tom slucaju tu nema logike jer potvrda je tu). unaprijed hvala na pomoći!
Resor: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
Odgovor:
 Poštovana,
Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona je nadlezno za priznavanje diploma stecenih u inostranstvu. Za sve ostale evidencije koje vode skole, za uvjerenja i potvrde iz tih evidencija nadlezne su skole koje ih vode.

Korsitio sam studentski kredit dva puta, diplomirao sam prije tri godine, nikada nisam radio u struci i nemam odrađen pripravnički staž. zaposlen sam u nevladinoj organizaciji po ugovoru na određeno vrijeme. šta će se desiti nakon isteka ugovora, da li će

Vaše ime : Mirza
Vaše pitanje: korsitio sam studentski kredit dva puta, diplomirao sam prije tri godine, nikada nisam radio u struci i nemam odrađen pripravnički staž. zaposlen sam u nevladinoj organizaciji po ugovoru na određeno vrijeme. šta će se desiti nakon isteka ugovora, da li će se obustaviti napplata kredita i kakve su mogućnosti po tom pitanju?
Resor:  Ministarstvo obrazovanja, nauk. kulture i sporta
Odgovor: Poštovani,
Uslovi pod kojima se vraca studentski kredit definisani su u Ugovoru o dodjeli studentskog kredita, kao i u Rjesenju o vracanju studentskog kredita.

Treba da odradim pripravnički staž u osnovnim ili srednjim školama.

Vaše ime : Sanela
Vaše pitanje: Poštovani, Treba da odradim pripravnički staž u osnovnim ili srednjim školama.Trenutno su aktuelni konkursi za struče kadrove a u slučaju da se isti ne jave onda primaju pripravnike. Problem je u tome što npr. treba samo 4 časa sedmično za neke škole što je nedovoljno za odrađivanje pripravničkog staža. Šta pripravnik treba da radi u tom slučaju kakao bi mu pripravnički staž bio u potpunosti uračunat?

Opširnije...

Kada će početi isplata na području opštine Srebrenik, za odrađivanje pripravničkog-volonterskog rada u obrazovanju?

Vaše ime : Safet
Vaše pitanje: Poštovani, kada će početi isplata na podrucju opštine Srebrenik, za odrađivanje pripravničkog-volonterskog rada u obrazovanju? Hvala puno!

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15