Sa velikim zanimanjem i na osnovu arheološkog otkrića ,iz ranog željeznog doba na općini Čelić.

Vaše ime i prezime: Sead Beganović

Vaše pitanje: Poštovani. Sa velikim zanimanjem i na osnovu arheološkog otkrića ,iz ranog željeznog doba na općini Čelić. Ovde se radi o latenskoj kulturi ˙(KELTI),na našem području ovo je velika zanimljivost .Mene zanima kako pridobiti sredstva za iskopavanje sondi ,da utvrdimo tačnu analizo o kojem se periodu radi.Unapred se zahvaljujemo za vaš odgovor L.P.

Odgovor:

 

Poštovani,

Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2018. godinu ima planirana sredstva na poziciji Manifestacije kulture od interesa za Kanton, te nažalost nisu planirana sredstva za podršku aktivnostima koje navodite.

Svakako upućujemo da se prije ikakvih radova i iskopovanja obratite Muzeju Istočne Bosne Tuzla, jer je odredbom člana 10. stav (1) Zakona o muzejskoj djelatnosti („Službene novine Tuzlanskog kantona“ br. 10/02 i 13/11) propisano da domaće i strano pravno ili fizičko lice može istraživati i prikupljati muzejski materijal na teritoriji Tuzlanskog kantona, pod uslovom da se to istraživanje i prikupljanje obavlja u saradnji i pod nadzorom Muzeja istočne Bosne Tuzla i na osnovu prethodno pribavljene saglasnosti Ministarstva, koja se izdaje Muzeju Istočna Bosna, Tuzla.

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15