Profesor sam odbrane i sigurnosti, da li je moguće volontirati u kantonalnoj civilnoj zaštiti da bi odradio pripravnički staž i kome se trebam obratiti za pomoć, ko je nadležan za prijem volontera u civilnu zaštitu?

Vaše ime : senad
Vaše pitanje: Profesor sam odbrane i sigurnosti, da li je moguće volontirati u kantonalnoj civilnoj zaštiti da bi odradio pripravnički staž i kome se trebam obratiti za pomoć, ko je nadležan za prijem volontera u civilnu zaštitu? Hvala.

 

Odgovor: Poštovani, 
U vezi sa vasim pitanjem najbolje bi bilo da se obratite direktno Kantonalnoj upravi civilne zaštite Tuzlanskog kantona (tel. br. 035/282-570 ili 035/282-553) koji Vam mogu dati detaljan odgovor na ovo pitanje.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15