Nadzor nad provođenjem odredbi ovog zakona


Nadzor nad provođenjem ovog zakona i propisa donesenih na osnovu ovog zakona vrši komisija sastavljena od po jednog predstavnika Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku Skupštine Tuzlanskog kantona, Vlade Kantona, Udruženja poslodavaca Tuzlanskog kantona, Kantonalne privredne komore, Obrtničke komore Tuzlanskog kantona i Saveza samostalnih sindikata Tuzlanskog kantona. 


Komisiju formira Vlada Kantona, a predsjednik komisije je predstavnik Vlade Kantona. Predsjednik i članovi komisije nemaju naknadu za rad.

Inspekcijski nadzor nad provođenjem ovog zakona i propisa donesenih na osnovu ovog zakona vrši nadležna inspekcija.


Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15