Obilježen Dan policije Tuzlanskog kantona

Povodom obilježavanja 22. maja, Dana policije Tuzlanskog kantona, danas je na spomen obilježju pripadnicima policije poginulim u ratu '92-95. odana počast i položeno cvijeće. Nakon toga, u Bosanskom kulturnom centru u Tuzli, je upriličena svečana akademija, što je bila prilika da se najzaslužnijim policajcima, odnosno pripadnicima MUP-a TK dodijele priznanja i zahvalnice.

Opširnije...

Javni konkurs – Oglas za prijem kandidata u činu “policajac” u Upravi policije MUP-a TK

Na osnovu člana 49. Zakona o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona, broj: 6/06, 11/07 i 16/11), Komisija za izbor Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, o b j a v lj u j e JAVNI KONKURS - OGLAS za prijem kandidata u činu "policajac" u Upravi policije MUP-a TK

Opširnije...

Obavještenje o provođenju javne rasprave o Nacrtu Zakona o oružju i municiji

U skladu sa Zaključkom Skupštine Tuzlanskog kantona broj: 02-02-607-5/15 od 01. 10. 2015. godine Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona upućuju na javnu raspravu Nacrt Zakona o oružju i municiji.

Opširnije...

Program rada Ministarstva unutrašnjih poslova u 2015. godini

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Program rada za 2015. godinu. Nacrt godišnjeg programa rada Vlade TK kreiran je na osnovu programa rada ministarstava, samostalnih kantonalnih uprava i kantonalnih upravnih organizacija Tuzlanskog kantona.

Opširnije...

Konačne liste kandidata koji će biti upućeni na osnovnu obuku za kadete u početnom činu “Policajac” i “Mlađi inspektor”

Shodno odredbama člana 53b. Zakona o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 6/06, 11/07 i 16/11) i člana 19. Pravilnika o postupku i rasporedu testiranja kandidata u procesu odabira policijskih službenika, u postupku odabira policijskih službenika po Javnom konkursu-oglasu, koji je objavljen dana 20.08.2014.godine za prijem policijskih službenika u Upravi policije MUP-a TK-a za početni čin „Policajac" i "Mlađi inspektor",

Opširnije...

Komisija za izbor MUP TK

Postupajući po Zahtjevu Policijskog odbora MUP-a TK-a, a u skladu s odredbama čl. 231. do čl. 235. Zakona o upravnom postupku FBiH (Sl.novine 2/98 i 48/99),  Komisija za izbor MUP-a TK-a je, nakon razmatranja žalbi kandidata na objavljene liste kandidata sa rezultatima postignutim na svakom testu kao i konačne rezultate svih kandidata br. 08-02/2-05.1-2-1997-30/14 i  08-02/2-05.1-2-1997-31/14 od 03.12.2014. godine,  ocijenila da su žalbe kandidata pod šifrom 0562. i 0734. opravdane, i navedene Liste kandidata za čin "Policajac" i čin "Mlađi inspektor" u skladu s odredbama člana 232. stav 1. Zakona o upravnom postupku FBiH zamijenila, te u skladu sa  članom 52. Zakona o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj 6/06, 11/07 i 16/11) i članom 16. Pravilnika o postupku i rasporedu testiranja kandidata u procesu odabira policijskih službenika, u postupku odabira policijskih službenika po Javnom konkursu-oglasu, koji je objavljen dana 20.08.2014.godine za prijem policijskih službenika u Upravi policije MUP-a TK-a,  objavljuje:

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15

 

Vi ste ovdje: Početna MINISTARSTVA Ministarstvo unutrašnjih poslova