MINISTAR TRGOVINE, TURIZMA I SAOBRAĆAJA POJESTIO OPĆINU KLADANJ

Ministar trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona Senaid Hadžić u petak je sa saradnicima i predstavnicima Kantonalne agencije za privatizaciju, posjetio općinu Kladanj. Ovom prilikom sa načelnikom Općine Jusufom Čavkunovićem i saradnicima razgovarano je o aktivnostima ovih institucija koje se odnose na općinu Kladanj.

Opširnije...

ISTRAŽIVANJE TURISTIČKIH POTENCIJALA

U cilju sveobuhvatne inventarizacije turističkih potencijala, njihovog vrednovanja i mogućnosti adekvatne valorizacije u turističke svrhe, predstavnici Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja, Zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa i Ministarstva za prostorno uređenje i zaštitu okolice su posjetili MZ Kikači u općini Kalesija i na licu mjesta se upoznali sa nalazištem stećaka i drugih nadgrobnih spomenika, a koji do sada nisu bili predmet naučne obrade.

Opširnije...

MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I SAOBRAĆAJA TK-a U VLADI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Turizam je, za razliku od drugih privrednih grana, i u uslovima krize pokazao svoju vitalnost i to je oblast koja zaslužuje značajno mjesto u započetoj regionalnoj suradnji Autonomne pokrajine Vojvodine i Tuzlanskog kantona.

Opširnije...

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Vlada TK je Zaključkom, broj:02/1-05-4607-1/13 od 14.03.2013.godine usvojila „Informaciju o kapacitetima prehrambene industrije i zastupljenosti njenih proizvoda u trgovačkim objektima na području TK u 2012.godini", kojom je Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja TK zaduženo da provede potrebne aktivnosti vezano za predloženu akciju „Kupujmo domaće". Ministar trgovine, turizma i saobraćaja TK je Odlukom imenovao Međuresorni tim za izradu Akcionog plana „Kupujmo domaće". Međuresorni tim je do sada održao tri sastanka. Na posljednjem sastanku, koji je održan 24.09.2013. godine, je na prijedlog Ministarstva usaglašen i jednoglasno usvojen Akcioni plan koji se daje Vladi TK na razmatranje i usvajanje. Akcioni plana „Kupujmo domaće" provodit će se kroz 4 programa:

Opširnije...

OBAVIJEST MINISTARSTVO TRGOVINE,TURIZMA I SAOBRAĆAJA

Obavještavamo kandidate koji su se prijavili za polaganje posebnog ispita za taksi vozača da će se polaganje održati dana 20.09.2013. godine u 13,00 sati u prostorijama Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja (ul. Fra Grge Martića br. 8-zgrada „Tehnograd").

Opširnije...

BANOVIĆI TURISTIČKI, A NE SAMO RUDARSKI KRAJ

Da turizam može biti okosnica razvoja i veoma dobra šansa za napredak zajednice Turistička patrola se uvjerila na području općine Banovići.
Uz ljubazne domaćine i gostoprimstvo svojstveno bosanskom čovjeku Turistička patrola se u Banovićima uvjerila da i jedan, po vokaciji, rudarski kraj, može biti idealna turistička destinacija, sa svim neophodnim sadržajima prilagođenim težnjama savremenog čovjeka.

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15

 

Vi ste ovdje: Početna MINISTARSTVA Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja