Nacrt zakona o podršci nedovoljno razvijenim, nerazvijenim i izrazito nerazvijenim jedinicama lokalne samouprave

 

Član 24. stav 1. tačka c) Ustava Tuzlanskog kantona (''Službene novine Tuzlansko-Podrinjskog kantona'', br. 7/97 i 3/99 i ''Službene novine Tuzlanskog kantona'' br. 13/99, 10/00, 14/02, 6/04 i 10/04), kojim je propisano da Skupština donosi zakone neophodne za izvršavanje nadležnosti Kantona.

 

RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA


Zakonom o podršci nedovoljno razvijenim, nerazvijenim i izrazito nerazvijenim jedinicama lokalne samouprave u Tuzlanskom kantonu kao dijelom opšte politike ravnomjernog razvoja Tuzlanskog kantona urediće se načini ostvarivanja podrške za jedinice lokalne samouprave u Tuzlanskom kantonu koje spadaju u red nerazvijenih, narazvijenih i izrazito nerazvijenih jedinica lokalne samouprave, prema socioekonomskim pokazateljima po općinama Federacije Bosne i Hercegovine, a koji su utvrđeni od strane Federalnog zavoda za programiranje razvoja...

Opširnije...

Poreska uprava FBiH objavila uputstva i zahtjev za subvenciju doprinosa

Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona obavještava privredne subjekte sa područja Tuzlanskog kantona porezne obveznike da je Porezna uprava Federacije BiH shodno Zakonu o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica (Službene novine FBiH, br. 28/20) sačinila i na web stranici Porezne uprave Federacije BiH objavila Uputstvo o načinu podnošenja zahtjeva i potrebnoj dokumentaciji za subvencioniranje doprinosa, Zahtjev za subvencioniranje doprinosa za obavezna osiguranja - Obrazac – ZSD i Uputstvo za popunjavanje Zahtjeva za subvencioniranje doprinosa za obavezna osiguranja Obrazac – ZSD.

Opširnije...

Nova Kreditna linija Razvojne banke FBiH za likvidnost privrednicima i obrtnicima za ublažavanje negativnih posljedica izazvanih pandemijom "COVID-19"

16.04.2020
Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona obavještava sve privrednike i obrtnike sa Tuzlanskog kantona da Razvojna banka Federacije BiH, u cilju ublažavanja negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih virusnim oboljenjem „COVID-19", postojećim i potencijalnim klijentima, privrednicima i obrtnicima, omogućava da u narednom periodu stabiliziraju poslovanje, kroz NOVU Kreditnu liniju za likvidnost privrednicima i obrtnicima za ublažavanje negativnih posljednica izazvanih pandemijom virusnog oboljenja „COVID-19".

Opširnije...

Objavljen vanredni poziv Centralno-evropske inicijative za projekte subjektima ugroženim pandemijom COVID-19


Ministarstvo privrede Vas obavještava da je Centralno-evropska Inicijativa (CEI) objavila vanredni poziv za dostavljanje prijedloga projekata za 2020. godinu. koji se odnose na područja intervencije za situaciju sa virusom korona, a kao odgovor na neviđenu pandemiju COVID-19. Cilj je brzo rješavanje specifičnih potreba zajednica u okviru zemalja članica CEI među kojima je i Bosna i Hercegovina.

Opširnije...

Preporuke za sve poslovne subjekte, samostalne obrtnike, organe vlasti, udruženja i fondacije

Preporuke za sve poslovne subjekte, samostalne obrtnike, organe vlasti na nivou Federacije BiH, kantona/županija, gradova i općina, udruženja i fondacije i radnike u cilju sprečavanja širenja bolesti izazvane koronavirusom (COVID-19) izdate od strane Federalnog ministarstva zdravstva
Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona obavještava sve poslovne subjekte, samostalne obrtnike, udruženja i fondacije da je Federalno ministarstvo zdravstva uputilo preporuke u cilju sprečavanja širenja bolesti izazvane koronavirusom (COVID-19).

Opširnije...

Ekonomiju FBiH usmjeriti ka čistoj privredi

Javna konsultacija o izradi "Strategije razvoja Federacije BiH 2021- 2027" održana je u Tuzli u organizaciji Federalnog zavoda za programiranje razvoja u saradnji s predstavnicima Ministarstva privrede Tuzlanskog kantona i Posavskog kantona.

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15

 

Vi ste ovdje: Početna MINISTARSTVA Ministarstvo privrede