purpose-built to be mounted on cars and planes dashboards. Doxa SUBs also feature the companys patented no-decompression dive table bezel. Given the 44mm bulk of the Mission 31 SUB, rolex fake imitation rolex replica Audemars Piguet watches making this the fifth difference between the two watches. The chronographs on the watch are also reversed and it seems that they have completely different markings in some parts. wigs Replique Montre Rolex Replica The seventh difference is given by the hour markings that are designed as double lines on the original watch but are only shown as a single line for each hour on the replica watch. On the top of the watch.

Web stranica Vlade TK - Javni pozivi i obavještenja

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE REGISTROVANIH REDOVA VOŽNJE NA FEDERALNIM AUTOBUSNIM LINIJAMA USAGLAŠENIH SA DALJINAROM I MINIMALNIM VREMENIMA VOŽNJE

 

Na osnovu člana 26. Zakona o cestovnom prijevozu Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.28/06 i 2/10), člana 8. Pravilnika o kriterijima, postupku i načinu usklađivanja , registracije i ovjere redova vožnje te sadržaju i načinu vođenja registra ("Službene novine Federacije BiH", br.79/13), Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, raspisuje

 

JAVNI POZIV

za dostavljanje registrovanih redova vožnje na federalnim autobusnim linijama
usaglašenih sa Daljinarom i minimalnim vremenima vožnje

Opširnije...

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PROGRAMA I PROJEKATA NEPROFITNIH ORGANIZACIJA I UDRUŽENJA ZA RASPODJELU NAMJENSKIH SREDSTAVA PRIKUPLJENIH PO OSNOVU NAKNADE ZA OBAVLJENE TEHNIČKE PREGLEDE U IZNOSU OD 25.000,000 KM

Na osnovu člana 29. tačka 23., a u vezi sa članom 38. stav 1. Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2013. godinu (''Službene novine Tuzlanskog kantona'', broj: 7/13), a u vezi sa članom 3. Odluke Vlade Tuzlanskog kantona o utvrđivanju uslova i kriterija, načina i postupka raspodjele namjenskih sredstava prikupljenih po osnovu naknade za obavljene tehničke preglede, broj:02/1-27-15523-1/13 od 04.10.2013. godine, Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Ministarstvo) raspisujeJ A V N I P O Z I V
za predlaganje programa i projekata neprofitnih organizacija i udruženja
za raspodjelu namjenskih sredstava prikupljenih po osnovu naknade
za obavljene tehničke preglede u iznosu od 25.000,00 KM

 

Opširnije...

ODLUKA O UTVRĐIVANJU KRITERIJA, USLOVA I POSTUPAKA ZA DODJELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA NA IME TEKUĆI TRANSFERI DRUGIM NIVOIMA VLASTI, NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA I SUBVENCIJE JAVNIM PREDUZEĆIMA - POTROŠAČKA JEDINICA 22010001 U 2013. GODINI

Na osnovu člana 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 17/00, 1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa članom 38. stav 2. Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2013. godinu ("Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 7/13 i 11/13), na prijedlog Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona Vlada Tuzlanskog kantona, na sjednici održanoj dana 12.09.2013. godine, d o n o s i

O D L U K U
o utvrđivanju kriterija, uslova i postupka za dodjelu bespovratnih sredstava na ime
Tekući transferi drugim nivoima vlasti, neprofitnim organizacijama i subvencije
javnim preduzećima - potrošačka jedinica 22010001 u 2013. godini

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15