Obavijest o terminu potpisivanja ugovora sa neprofitnim organizacijama za odobrene projekte po javnom pozivu za predlaganje projekata iz oblasti saobraćaja i saobraćajne kulture

 

Pozivamo odgovorna lica u neprofitnim organizacijama da dođu u Kantonalnu privrednu komoru Tuzlanskog kantona, adresa: Trg slobode, Tuzla 75000, dana 05.11.2019. godine (utorak) u 13:00 sati, gdje će biti upriličeno potpisivanje ugovora sa svim neprofitnim organizacijama kojima su odobreni projekti od strane Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja po javnom pozivu za predlaganje projekata iz oblasti saobraćaja i saobraćajne kulture za 2019. godinu.


Prilikom potpisivanja ugovora aplikanti su dužni dostaviti karton deponovanih potpisa od banke sa kojom imaju potpisan ugovor.


S poštovanjem.


M I N I S T A R

Edin Buševac

Program javne rasprave o nacrtu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o robnim rezervama Tuzlanskog kantona

 

Vlada Tuzlanskog kantona dostavila je Skupštini Kantona na razmatranje i usvajanje nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o robnim rezervama Tuzlanskog kantona.


Skupština Tuzlanskog kantona je prihvatila nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o robnim rezervama Tuzlanskog kantona zaključkom broj: 01-02-283-4/18 od 18.10.2019.godine i konstatovala da isti može poslužiti kao osnova za izradu prijedloga Zakona, sa stavovima i primjedbama na nacrt Zakona koje su izložila radna tijela Skupštine.


Na osnovu gore navedenog, a u skladu sa Zaključkom Skupštine Tuzlanskog kantona, Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja upućuje u javnu raspravu nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o robnim rezervama Tuzlanskog kantona.

 

PRELIMINARNA LISTA PROJEKATA PO JAVNOM POZIVU IZ OBLASTI SAOBRAĆAJA I SAOBRAĆAJNE KULTURE

Na osnovu člana 11. Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija, načinu i postupku raspodjele namjenskih sredstava prikupljenih po osnovu naknade za obavljene tehničke preglede vozila broj 02/1-14-14138/19 od 05.07.2019. godine, Komisija za ocjenu prispjelih prijava po Javnom pozivu za dodjelu sredstava, d o n o s i:


PRELIMINARNU LISTA PROJEKATA PO JAVNOM POZIVU IZ OBLASTI SAOBRAĆAJA I SAOBRAĆAJNE KULTURE

Opširnije...

Obavještenje za kandidate koji su se prijavili za polaganje posebnog ispita za taksi vozača

 

Obavještavamo kandidate koji su se prijavili za polaganje posebnog ispita za taksi vozača da će se polaganje održati dana 09.10.2019. godine (srijeda) u 13,00 sati u prostorijama Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja (ul. Mije Keroševića br. 20 - zgrada „Grafičar-RTV TK").

Opširnije...

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa podizanja kvalitete turističke ponude Tuzlanskog kantona za 2019/20 godinu

Na osnovu Odluke Turističkog vijeća Turističke zajednice Tuzlanskog kantona br: 02-531-2/19 o realizaciji programskih ciljeva podrške podizanju kvalitete turističke ponude, sadržanih u Planu i programu rada Turističke zajednice Tuzlanskog kantona za 2019/20 godinu, temeljeno članom 3, članom 25 i članom 44 Zakona o turističkim zajednicama ( Službene novine Tuzlanskog kantona broj 11 od 07.10.2015 godine ) članom 3, 7 i 27 Statuta Turističke zajednice Tuzlanskog kantona , Voditelj Turističkog ureda Turističke zajednice Tuzlanskog
kantona raspisuje

J A V N I  P O Z I V
za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa
podizanja kvalitete turističke ponude Tuzlanskog kantona za 2019/20 godinu

Opširnije...

J A V N I P O Z I V za predlaganje projekata iz oblasti saobraćaja i saobraćajne kulture

Na osnovu člana 76. Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2019. godinu (''Službene novine Tuzlanskog kantona'', broj 3/19 i 5/19), a u vezi sa članom 3. i 13. Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija, načinu i postupku raspodjele namjenskih sredstava prikupljenih po osnovu naknade za obavljene tehničke preglede, broj: 02/1-14-14138/19 od 05.07.2019. godine i broj: 02/1-14-16376/19 od 03.09.2019. godine, Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Ministarstvo) raspisuje:

 

J A V N I P O Z I V
za predlaganje projekata iz oblasti saobraćaja i saobraćajne kulture

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15