purpose-built to be mounted on cars and planes dashboards. Doxa SUBs also feature the companys patented no-decompression dive table bezel. Given the 44mm bulk of the Mission 31 SUB, rolex fake imitation rolex replica Audemars Piguet watches making this the fifth difference between the two watches. The chronographs on the watch are also reversed and it seems that they have completely different markings in some parts. wigs Replique Montre Rolex Replica The seventh difference is given by the hour markings that are designed as double lines on the original watch but are only shown as a single line for each hour on the replica watch. On the top of the watch.

Web stranica Vlade TK - PRELIMINARNU LISTA PROJEKATA PO JAVNOM POZIVU IZ OBLASTI SAOBRAĆAJA I SAOBRAĆAJNE KULTURE

PRELIMINARNU LISTA PROJEKATA PO JAVNOM POZIVU IZ OBLASTI SAOBRAĆAJA I SAOBRAĆAJNE KULTURE

Na osnovu člana 11. Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija, načinu i postupku raspodjele namjenskih sredstava prikupljenih po osnovu naknade za obavljene tehničke preglede vozila broj 02/1-14-15787/18 od 05.06.2018. godine, Komisija za ocjenu prispjelih prijedloga projekata po Javnom pozivu broj 05/1-34-23001/18 od 02.07.2018. godine, d o n o s i:

 

 

PRELIMINARNU LISTA PROJEKATA PO JAVNOM POZIVU IZ OBLASTI SAOBRAĆAJA I SAOBRAĆAJNE KULTURE

 

Redni broj

Naziv udruženja

Naziv projekta

Prijedloženi iznos (KM)

1.

Udruženje za osobe sa invaliditetom „Duga“

Edukacija djece predškolskog i školskog uzrasta o važnosti poznavanja saobraćajne kulture i poznavanja saobraćajnih znakova

1.800,00

2.

Ekološki savez „Eko-zeleni“ Tuzlanskog kantona

Ekološko ponašanje učesnika u saobraćaju-obavimio poslove biciklom ili pješice-zeleno kretanje“

1.450,00

3.

Crveni križ općine Živinice

Razvijanje svijesti o značaju zaštite okoliša

2.050,00

4.

UŽ „Mreža žena veliko srce u BiH“

Mala škola biciklizma

1.200,00

5.

Asocijacija „MB live“ Brijesnica Mala

Edukacija- ponašanje djece u saobraćaju i poznavanje saobraćajnih propisa

1.000,00

6.

Udruženje građana oboljelih od

Distrofije TK

Ravnopravnost u saobraćaju

1.800,00

7.

Crveni križ općine Banovići

Edukacijom za sigurniji i bezbjedniji saobraćaj

1.650,00

8.

Udruženje za ljudska prava i socijalnu inkluziju „Soci“

Saobraćajna kultura i osposobljavanje djece sa smetnjama u razvoju i bez smetnji za cjeoživotno učešće u saobraćaju

1.600,00

9.

Asocijacija „MB live“ Brijesnica Mala

Povećanje nivoa bezbjednosti učesnika u

saobraćaju

1.000,00

10.

Udruženje mladih Tabaci

Smirivanje saobraćaja za sigurnost đaka

2.400,00

11.

Udruženje „Nova ženska incijativa“

Sigurnim korakom do škole#StopĐakNaPutu

1.100,00

12.

Crveni križ Tuzlanskog kantona

Prva pomoć u funkciji povećane bezbjednosti u saobraćaju

2.000,00

13.

Udruženje građana Pozitiva Tuzla

Poštuj propis, spasi život

1.650,00

14.

Udruženje mladih Gnojnice „Mladost“

Uređenjem signalizacije do veće sigurnosti

u MZ Gnojnica

1.650,00

15.

Udruženje građana

„Centar kreativnih aktivnosti“

Pazi na korake

1.800,00

16.

Udruženje odbojkaška Akademija

„Mikasa“

Festival dječijeg uličnog sporta

3.750,00

17.

Udruženje mladih Tabaci

Znak za osjećaj sigurnosti

2.200,00

18.

Udruženje   „Prijateljice“

Njegujmo saobraćajnu kulturu

1.100,00

19.

UG Sretna porodica

Povećanje nivoa bezbjednosti saobraćaja kroz edukaciju mladih u saobraćaju

3.800,00

 

UKUPNO:

35.000,00

 

Javni poziv za predlaganje projekata iz oblasti saobraćaja i saobraćajne kulture, objavljen je na web stranici Tuzlanskog kantona 14.06.2018. godine i u dnevnom listu „Oslobođenje" 18.06.2018. godine.
Sve pristigle prijave su bile potpune i dostavljene u roku od 10 dana od dana posljednjeg objavljivanja javnog poziva.
Prijavljeni aplikanti imaju pravo prigovora na objavljenu preliminarnu listu u roku od 5 (pet) dana od dana objavljivanje na web stranici Vlade Tuzlanskog kantona.
Prigovor se dostavlja u pisanoj formi ministru trgovine, turizma i saobraćaja, u zapečaćenoj koverti, a predaje se putem pošte ili na pisarnici Ureda za zajedničke poslove kantonalnih organa na adresu:

 

Tuzlanski kanton

Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona

Rudarska 57

75000 Tuzla

Sa naznakom:

„PRIGOVOR NA PRELIMINARNU LISTA PROJEKATA PO JAVNOM POZIVU IZ OBLASTI SAOBRAĆAJA I SAOBRAĆAJNE KULTURE"

 

Odluku o prigovoru donosi Ministar u roku od 5 (pet) dana od dana isteka roka za prigovor. Odluka Ministra po izjavljenom prigovoru je konačna.
Po okončanju roka za prigovor na preliminarnu listu i nakon rješenja prigovora, Ministar donosi Odluku o utvrđivanju konačne liste o odobravanju finansijskih sredstava korisnicima sa iznosima i namjenom.

Konačna lista će biti objavljena na web stranici Vlade Tuzlanskog kantona.

Na osnovu člana 11. Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija, načinu i postupku raspodjele namjenskih sredstava prikupljenih po osnovu naknade za obavljene tehničke preglede vozila broj 02/1-14-15787/18 od 05.06.2018. godine, Komisija za ocjenu prispjelih prijedloga projekata po Javnom pozivu broj 05/1-34-23001/18 od 02.07.2018. godine, d o n o s i:

 

 

PRELIMINARNU LISTA PROJEKATA PO JAVNOM POZIVU IZ OBLASTI SAOBRAĆAJA I SAOBRAĆAJNE KULTURE

 

Redni broj

Naziv udruženja

Naziv projekta

Prijedloženi iznos (KM)

1.

Udruženje za osobe sa invaliditetom „Duga“

Edukacija djece predškolskog i školskog uzrasta o važnosti poznavanja saobraćajne kulture i poznavanja saobraćajnih znakova

1.800,00

2.

Ekološki savez „Eko-zeleni“ Tuzlanskog kantona

Ekološko ponašanje učesnika u saobraćaju-obavimio poslove biciklom ili pješice-zeleno kretanje“

1.450,00

3.

Crveni križ općine Živinice

Razvijanje svijesti o značaju zaštite okoliša

2.050,00

4.

UŽ „Mreža žena veliko srce u BiH“

Mala škola biciklizma

1.200,00

5.

Asocijacija „MB live“ Brijesnica Mala

Edukacija- ponašanje djece u saobraćaju i poznavanje saobraćajnih propisa

1.000,00

6.

Udruženje građana oboljelih od

Distrofije TK

Ravnopravnost u saobraćaju

1.800,00

7.

Crveni križ općine Banovići

Edukacijom za sigurniji i bezbjedniji saobraćaj

1.650,00

8.

Udruženje za ljudska prava i socijalnu inkluziju „Soci“

Saobraćajna kultura i osposobljavanje djece sa smetnjama u razvoju i bez smetnji za cjeoživotno učešće u saobraćaju

1.600,00

9.

Asocijacija „MB live“ Brijesnica Mala

Povećanje nivoa bezbjednosti učesnika u

saobraćaju

1.000,00

10.

Udruženje mladih Tabaci

Smirivanje saobraćaja za sigurnost đaka

2.400,00

11.

Udruženje „Nova ženska incijativa“

Sigurnim korakom do škole#StopĐakNaPutu

1.100,00

12.

Crveni križ Tuzlanskog kantona

Prva pomoć u funkciji povećane bezbjednosti u saobraćaju

2.000,00

13.

Udruženje građana Pozitiva Tuzla

Poštuj propis, spasi život

1.650,00

14.

Udruženje mladih Gnojnice „Mladost“

Uređenjem signalizacije do veće sigurnosti

u MZ Gnojnica

1.650,00

15.

Udruženje građana

„Centar kreativnih aktivnosti“

Pazi na korake

1.800,00

16.

Udruženje odbojkaška Akademija

„Mikasa“

Festival dječijeg uličnog sporta

3.750,00

17.

Udruženje mladih Tabaci

Znak za osjećaj sigurnosti

2.200,00

18.

Udruženje   „Prijateljice“

Njegujmo saobraćajnu kulturu

1.100,00

19.

UG Sretna porodica

Povećanje nivoa bezbjednosti saobraćaja kroz edukaciju mladih u saobraćaju

3.800,00

 

UKUPNO:

35.000,00

 

Javni poziv za predlaganje projekata iz oblasti saobraćaja i saobraćajne kulture, objavljen je na web stranici Tuzlanskog kantona 14.06.2018. godine i u dnevnom listu „Oslobođenje" 18.06.2018. godine.
Sve pristigle prijave su bile potpune i dostavljene u roku od 10 dana od dana posljednjeg objavljivanja javnog poziva.
Prijavljeni aplikanti imaju pravo prigovora na objavljenu preliminarnu listu u roku od 5 (pet) dana od dana objavljivanje na web stranici Vlade Tuzlanskog kantona.
Prigovor se dostavlja u pisanoj formi ministru trgovine, turizma i saobraćaja, u zapečaćenoj koverti, a predaje se putem pošte ili na pisarnici Ureda za zajedničke poslove kantonalnih organa na adresu:

 

Tuzlanski kanton

Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona

Rudarska 57

75000 Tuzla

Sa naznakom:

„PRIGOVOR NA PRELIMINARNU LISTA PROJEKATA PO JAVNOM POZIVU IZ OBLASTI SAOBRAĆAJA I SAOBRAĆAJNE KULTURE"

 

Odluku o prigovoru donosi Ministar u roku od 5 (pet) dana od dana isteka roka za prigovor. Odluka Ministra po izjavljenom prigovoru je konačna.
Po okončanju roka za prigovor na preliminarnu listu i nakon rješenja prigovora, Ministar donosi Odluku o utvrđivanju konačne liste o odobravanju finansijskih sredstava korisnicima sa iznosima i namjenom.

Konačna lista će biti objavljena na web stranici Vlade Tuzlanskog kantona.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15