P R O G R A M raspodjele sredstava za materijalno zbrinjavanje lica u stanju socijalne potrebe za 2016. godinu

Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 17/00, 3/01, 12/03, 10/05, 3/08, 8/11 i 15/13) i člana 79. stav 5. Zakona o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona za 2016. godinu ("Službene novine Tuzlanskog kantona",broj: 17/15.), Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona donosi


P R O G R A M


raspodjele sredstava za materijalno zbrinjavanje lica u stanju socijalne potrebe
za 2016. godinu

Opširnije...

Javni poziv za prikupljanje prijava za odabir korisnika grant sredstava sa pozicije ''Podrška povratku prognanih lica''

Na osnovu člana 24. Zakona o raseljenim osobama i povratnicima u Tuzlanski kanton i izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine („Službene novine Tuzlanskog kantona" broj: 2/06 i 15/11), tačke IV stav 3. Odluke o utvrđivanju programa, uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2016. godinu sa pozicije 23040001-''Podrška povratku prognanih lica'' ("Službene novine Tuzlanskog kantona" broj: 5/16), Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak u Vladi Tuzlanskog kantona, objavljuje

 

J A V N I P O Z I V
za prikupljanje prijava za odabir korisnika grant sredstava sa pozicije
''Podrška povratku prognanih lica''

 

Opširnije...

Poziv za dostavljanje Prijedloga projekata za podršku iz sredstava ''Dječije nedjelje"

Na osnovu člana 105 Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom- prečišćeni tekst („Službene Novine TK" broj: 5/12, 7/14 i 11/15), Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona, objavljuje

 

POZIV za dostavljanje Prijedloga projekata za podršku iz sredstava ''Dječije nedjelje"

 

Opširnije...

O D L U K A o izboru korisnika grant sredstava za održiv povratak sa budžetske pozicije „Podrška povratku prognanih lica“

Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona ("Sl.novine TK", broj:17/00, 3/01, 12/03, 10/05 i 3/08, 8/11 i 15/13), člana 25. stav 2. Zakona o raseljenim osobama i povratnicima u Tuzlanski kanton i izbjeglicama iz BiH ("Sl.novine TK", broj:2/06 i 15/11), Odluke o utvrđivanju programa, uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2015. godinu sa budžetske pozicije 23040001 – ''Podrška povratku prognanih lica'', broj 02/1-14-13506/15 od 16.06.2015. godine i Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju programa, uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2015. godinu sa budžetske pozicije 23040001 – ''Podrška povratku prognanih lica'' broj 02/1-14-13506/15 od 23.11.2015. godine Vlade Tuzlanskog kantona i člana 16. Pravilnika o utvrđivanju uslova kriterija i postupka za dodjelu finansijskih sredstava na ime održivog povratka, broj: 09/1-36-16497-1/15 od 15.07.2015. godine, Ministrica za rad, socijalnu politiku i povratak u Vladi Tuzlanskog kantona, d o n o s i:

 

 

 O D L U K U
o izboru korisnika grant sredstava za održiv povratak sa budžetske pozicije
„Podrška povratku prognanih lica"

Opširnije...

O D L U K A o izboru korisnika grant sredstava sa budžetske pozicije „Podrška povratku prognanih lica“

Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona ("Sl.novine TK", broj:17/00, 3/01, 12/03, 10/05 i 3/08 i 8/11), člana 25. stav 2. Zakona o raseljenim osobama i povratnicima u Tuzlanski kanton i izbjeglicama iz BiH ("Sl.novine TK", broj:2/06 i 15/11), i Odluke Vlade Tuzlanskog kantona o utvrđivanju programa, uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2015. godinu sa budžetske pozicije 23040001 – ''Podrška povratku prognanih lica'' broj 02/1-14-03506/15 od 16.06.2015. godine, Komisija za odabir i predlaganje korisnika grant sredstava sa pozicije „Podrška povratku prognanih lica" imenovana rješenjem MinistrIca za rad socijalnu politiku i povratak u Vladi Tuzlanskog kantona, broj:09/1-36-26686/15 od 07.09.2015. godine donijela je:

 

 O D L U K U
o izboru korisnika grant sredstava sa budžetske pozicije
„Podrška povratku prognanih lica"

Opširnije...

Javni poziv za prikupljanje prijava za odabir korisnika grant sredstava sa pozicije ''Podrška povratku prognanih lica''

Na osnovu člana 24. Zakona o raseljenim osobama i povratnicima u Tuzlanski kanton i izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine („Službene novine Tuzlanskog kantona" broj: 2/06 i 15/11), tačke IVa stav 3. Odluke o utvrđivanju programa, uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2015. godinu sa pozicije 23040001-''Podrška povratku prognanih lica'' broj: 02/1-14-13506/2015 od 16.06.2015. godine, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak u Vladi Tuzlanskog kantona, objavljuje

J A V N I P O Z I V
za prikupljanje prijava za odabir korisnika grant sredstava sa pozicije
''Podrška povratku prognanih lica''

 


 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15