Javni poziv za izbor stručnih lica za rad u komisijama za tehnički pregled građevina

Na osnovu člana 131. Zakona o prostornom uređenju i građenju ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 6/11, 4/13, 15/13, 3/15, 2/16 i 4/17), Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona objavljuje:

 

 

JAVNI POZIV
za izbor stručnih lica za rad u komisijama za tehnički pregled građevina

Opširnije...

Javni konkurs za sufinansiranje kapitalnih transfera općinama/gradu

Na osnovu tačke III Programa raspodjele namjenskih sredstava Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice za 2017. godinu, a u vezi sa Odlukom o utvrđivanju uvjeta, kriterija i postupaka za raspodjelu namjenskih sredstava iz ekoloških naknada i Akcionim planom za povećanje energijske efikasnosti u stambenom sektoru u Tuzlanskom kantonu, Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice raspisuje:

 

 

JAVNI   KONKURS
za sufinansiranje kapitalnih transfera općinama/gradu (Podrška Habitat projektu stambenih zgrada)

Opširnije...

Javni konkurs za dodjelu sredstava udruženjima čija je djelatnost usmjerena na zaštitu i unapređenje okoliša

Na osnovu Zakona o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona za 2016. godinu („Službene novine Tuzlanskog kantona" broj: 17/15) i Programa raspodjele namjenskih sredstava od ekoloških naknada Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice za 2016. godinu, a u skladu sa Odlukom o utvrđivanju uvjeta, kriterija i postupaka za raspodjelu namjenskih sredstava od ekoloških naknada broj: 12/1-14-2988/16 od 02.02.2016. godine i 22.09.2016. godine, Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice raspisuje:

 

JAVNI KONKURS
za dodjelu sredstava udruženjima čija je djelatnost usmjerena na zaštitu i unapređenje okoliša

Opširnije...

Nabavka usluga izrada Izmjena i dopuna Prostornog plana za područje Tuzlanskog kantona 2005 – 2025.

Na osnovu člana 53. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj: 39/14) i člana 3. Uputstva za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda („Službeni glasnik BiH", broj: 90/14), utvrđuje se slijedeća:

 

TENDERSKA DOKUMENTACIJA

 

za projekat:
Nabavka usluga izrada Izmjena i dopuna Prostornog plana za područje Tuzlanskog kantona
2005 – 2025.


OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE 

Opširnije...

JAVNI KONKURS za dodjelu sredstava – kapitalni transferi općinama/gradu

Na osnovu tačke III Programa raspodjele namjenskih sredstava Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice za 2016. godinu, a u vezi sa Odlukom o utvrđivanju uvjeta, kriterija i postupaka za raspodjelu namjenskih sredstava iz ekoloških naknada, Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice raspisuje:

 

JAVNI KONKURS
za dodjelu sredstava – kapitalni transferi općinama/gradu

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15