Obavještenje o javnoj raspravi

Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona u skladu sa članom 46. Zakona o prostornom uređenju i građenju ("Službene novine Tuzlanskog kantona" broj: 6/11, 4/13, 15/13, 3/15, 2/16 i 4/17), daje slijedeće:

 


OBAVJEŠTENJE O JAVNOJ RASPRAVI

o nacrtima detaljnih planskih dokumenata: Regulacionog plana lokaliteta Zlača,
Regulacionog plana lokaliteta Muška voda i Urbanističkog projekta lokaliteta Djevojačka pećina

 

Skupština Tuzlanskog kantona je na sjednici održanoj 26.05.2021. godine, razmatrala i prihvatila nacrte detaljnih planskih dokumenata: Regulacionog plana lokaliteta Zlača, Regulacionog plana lokaliteta Muška voda i Urbanističkog projekta lokaliteta Djevojačka pećina, uz konstataciju da nacrti mogu poslužiti kao osnova za izradu prijedloga ovih planskih dokumenata, a takođe nacrti su stavljeni na javnu raspravu u trajanju od 60 dana.

Opširnije...

Javni konkurs za dodjelu sredstava javnim preduzećima

Na osnovu člana 73. Zakona o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona za 2021. godinu („Službene novine Tuzlanskog kantona" broj: 1/21) i Programa raspodjele namjenskih sredstava od ekoloških naknada Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice za 2021. godinu, a u skladu sa Odlukom o utvrđivanju uvjeta, kriterija i postupaka za raspodjelu namjenskih sredstava od ekoloških naknada, Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice raspisuje:

 


JAVNI KONKURS
za dodjelu sredstava javnim preduzećima

 

Obavijest o zatvaranju Javnog poziva za sufinansiranje mjera smanjenja zagađenosti zraka na području Tuzlanskog kantona fizičkim licima

OBAVIJEST
o zatvaranju Javnog poziva za sufinansiranje mjera smanjenja zagađenosti zraka na
području Tuzlanskog kantona fizičkim licima

 


Javni poziv za sufinansiranje mjera smanjenja zagađenosti zraka na području Tuzlanskog kantona za 2021. godinu, koji je objavilo Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona dana 02.06.2021. godine, zatvara se zaključno sa danom 08.06.2021. godine.

Javni poziv za sufinansiranje mjera smanjenja zagađenosti zraka na području Tuzlanskog kantona fizičkim licima

Na temelju člana 6. Odluke o utvrđivanju uvjeta, kriterija i postupaka za raspodjelu namjenskih sredstava od ekoloških naknada Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona, Ministarstvo objavljuje:

 


JAVNI POZIV

za sufinansiranje mjera smanjenja zagađenosti zraka na području Tuzlanskog kantona fizičkim licima

 

Javni poziv za dostavljanje ponuda za pružanje ugostiteljskih usluga u 2021. godini

Na osnovu člana 8. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj 39/14) i člana 7. Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II dio B zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj 66/16), ministar Ministarstva za prostorno uređenje i zaštitu okolice Tuzlanskog kantona ( u daljnjem tekstu: Ministarstvo) raspisuje:JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

ZA PRUŽANJE UGOSTITELJSKIH USLUGA U 2021. GODINI


  

Javni konkurs za dodjelu sredstava neprofitnim organizacijama za sufinansiranje odobrenih IPA projekata

Na osnovu člana 69. Zakona o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona za 2020. godinu („Službene novine Tuzlanskog kantona" broj: 16/19 i 7/20) i Programa raspodjele namjenskih sredstava Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice za 2020. godinu, a u skladu sa Odlukom o utvrđivanju uvjeta, kriterija i postupaka za raspodjelu namjenskih sredstava iz ekoloških naknada, Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice raspisuje:

JAVNI KONKURS
za dodjelu sredstava neprofitnim organizacijama za sufinansiranje odobrenih IPA projekata

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15