OBAVIJEST

O B A V I J E S T


Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice objavilo je dana 02.06.2021. godine Javni poziv za sufinansiranje mjera smanjenja zagađenosti zraka na području Tuzlanskog kantona fizičkim licima za 2021. godinu, u dnevnom listu „Dnevni avaz", oglasnoj tabli i na web stranici Vlade Tuzlanskog kantona.

Tačkom VI Javnog poziva naznačeno je da Javni poziv ostaje otvoren do 30.06.2021. godine, sa napomenom da ukoliko broj prijava bude prelazio raspoloživi iznos sredstava, Ministarstvo zadržava pravo da zatvori Javni poziv prije naznačenog roka.

Opširnije...

Lista podnosilaca prijava koji ispunjavaju/ne ispunjavaju uslove iz Javnog poziva za sufinansiranje mjera smanjenja zagađenosti zraka na području TK fizičkim licima za 2021. godinu

Na osnovu člana 6. tačke 3. Odluke o utvrđivanju uvjeta, kriterija i postupaka za raspodjelu namjenskih sredstava od ekoloških naknada Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice, Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice objavljuje listu podnosilaca prijava koji ispunjavaju/ne ispunjavaju uslove iz Javnog poziva za sufinansiranje mjera smanjenja zagađenosti zraka na području TK fizičkim licima za 2021. godinu

 


Lista podnosilaca prijava koji ispunjavaju/ne ispunjavaju uslove

iz Javnog poziva za sufinansiranje mjera smanjenja zagađenosti zraka na području TK
fizičkim licima za 2021. godinuObavještenje o javnoj raspravi

Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona u skladu sa članom 46. Zakona o prostornom uređenju i građenju ("Službene novine Tuzlanskog kantona" broj: 6/11, 4/13, 15/13, 3/15, 2/16 i 4/17), daje slijedeće:

 


OBAVJEŠTENJE O JAVNOJ RASPRAVI

o nacrtima detaljnih planskih dokumenata: Regulacionog plana lokaliteta Zlača,
Regulacionog plana lokaliteta Muška voda i Urbanističkog projekta lokaliteta Djevojačka pećina

 

Skupština Tuzlanskog kantona je na sjednici održanoj 26.05.2021. godine, razmatrala i prihvatila nacrte detaljnih planskih dokumenata: Regulacionog plana lokaliteta Zlača, Regulacionog plana lokaliteta Muška voda i Urbanističkog projekta lokaliteta Djevojačka pećina, uz konstataciju da nacrti mogu poslužiti kao osnova za izradu prijedloga ovih planskih dokumenata, a takođe nacrti su stavljeni na javnu raspravu u trajanju od 60 dana.

Opširnije...

Javni konkurs za dodjelu sredstava javnim preduzećima

Na osnovu člana 73. Zakona o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona za 2021. godinu („Službene novine Tuzlanskog kantona" broj: 1/21) i Programa raspodjele namjenskih sredstava od ekoloških naknada Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice za 2021. godinu, a u skladu sa Odlukom o utvrđivanju uvjeta, kriterija i postupaka za raspodjelu namjenskih sredstava od ekoloških naknada, Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice raspisuje:

 


JAVNI KONKURS
za dodjelu sredstava javnim preduzećima

 

Obavijest o zatvaranju Javnog poziva za sufinansiranje mjera smanjenja zagađenosti zraka na području Tuzlanskog kantona fizičkim licima

OBAVIJEST
o zatvaranju Javnog poziva za sufinansiranje mjera smanjenja zagađenosti zraka na
području Tuzlanskog kantona fizičkim licima

 


Javni poziv za sufinansiranje mjera smanjenja zagađenosti zraka na području Tuzlanskog kantona za 2021. godinu, koji je objavilo Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona dana 02.06.2021. godine, zatvara se zaključno sa danom 08.06.2021. godine.

Javni poziv za sufinansiranje mjera smanjenja zagađenosti zraka na području Tuzlanskog kantona fizičkim licima

Na temelju člana 6. Odluke o utvrđivanju uvjeta, kriterija i postupaka za raspodjelu namjenskih sredstava od ekoloških naknada Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona, Ministarstvo objavljuje:

 


JAVNI POZIV

za sufinansiranje mjera smanjenja zagađenosti zraka na području Tuzlanskog kantona fizičkim licima

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15