OBAVIJEST

O B A V I J E S T


Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice objavilo je dana 02.06.2021. godine Javni poziv za sufinansiranje mjera smanjenja zagađenosti zraka na području Tuzlanskog kantona fizičkim licima za 2021. godinu, u dnevnom listu „Dnevni avaz", oglasnoj tabli i na web stranici Vlade Tuzlanskog kantona.

Tačkom VI Javnog poziva naznačeno je da Javni poziv ostaje otvoren do 30.06.2021. godine, sa napomenom da ukoliko broj prijava bude prelazio raspoloživi iznos sredstava, Ministarstvo zadržava pravo da zatvori Javni poziv prije naznačenog roka.


Kako je na adresu Ministarstva zaključno sa danom 08.06.2021. godine zaprimljeno 803 prijave,,Ministarstvo je bilo prinuđeno ranije zatvoriti Javni poziv,a sve s ciljem kako se građani ne bi izlagali troškovima pripreme i ovjere dokumentacije, te gubitku vremena.


Jedini kriterij za ispunjavanje uslova Javnog poziva bio je potpuna dokumentacija koja je tražena tačkom IV, tako da broj prijava zaprimljenih dana 02., 03., 04. i 05.06.2021. godine iznosi 305 urednih prijava i 51 neuredna ili nepotpuna prijava, a za koji broj prijava Ministarstvo raspolaže finansijskim sredstvima predviđenim i Budžetom TK.


Ministarstvo će u narednom periodu i dalje finansijski podržavati projekte koji imaju za cilj smanjenje zagađenosti zraka.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15